Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 19.01.2017

W MSWiA o przyszłości systemu szkolenia policjantów

W środę w MSWiA odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące problematyki systemu szkolnictwa policyjnego.

Spotkanie poprowadził wiceminister Jarosław Zieliński. Uczestniczyli w nim Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, przedstawiciele policji, eksperci i parlamentarzyści.

Minister podkreślił, że aktualny system szkolnictwa wymaga kompleksowych zmian, zarówno w obszarze kształtowania kompetencji zawodowych jak i postaw prospołecznych. Przyszli policjanci powinni utożsamiać się ze służbą, być wrażliwi na problemy społeczeństwa oraz zdecydowani w walce z przestępczością.

Uczestnicy spotkania omówili obecny system szkolnictwa w policji. W ich opinii, nie jest on adekwatny do współczesnych potrzeb i wyzwań. Szkolenie młodych policjantów powinno być ukierunkowane na kształtowanie właściwych postaw, bardziej skuteczne przygotowanie ich do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz uczenie umiejętności interpersonalnych.

Kolejnym aspektem nowego systemu kształcenia powinna być odpowiednia infrastruktura. Kształcenie policjanta powinno uwzględniać współpracę z innymi szkołami i uczelniami, a  nie ograniczać się tylko do szkół policyjnych. Rozmówcy zwrócili uwagę na duże znaczenie „klas mundurowych”, które są bardzo ważne dla kształtowania etosu służby.

Celem środowego spotkania było rozpoczęcie szerszej dyskusji. Jej efektem będą kompleksowe rozwiązania w zakresie zmiany modelu szkolnictwa policyjnego. Dzięki temu młodzi policjanci będą mogli otrzymać odpowiednie umiejętności, ale też dowiedzieć się, jakie wartości powinny przyświecać im jako funkcjonariuszom.

  • Spotkanie nt. systemu szkolenia policjantów
    Spotkanie nt. systemu szkolenia policjantów
  • Spotkanie nt. systemu szkolenia policjantów
    Spotkanie nt. systemu szkolenia policjantów
  • Spotkanie nt. systemu szkolenia policjantów
    Spotkanie nt. systemu szkolenia policjantów

Mapa serwisu