Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 19.01.2017

Wspólne prace nad bezpieczeństwem imprez sportowych

W czwartek w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych. Były to jej pierwsze obrady w nowym składzie osobowym.

Spotkanie poprowadził minister Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w MSWiA i przewodniczący Rady. Obecni byli również przedstawiciele wielu innych resortów, Policji, Straży Pożarnej a także przedstawiciele świata sportu i kibiców. Głównym tematem spotkania był stan przygotowań do dwóch dużych imprez sportowych, które odbędą się w Polsce w 2017 r.: Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO U21 oraz Światowych Igrzysk Sportowych The World Games we Wrocławiu.

Członkowie Rady rozmawiali również o aktualnej sytuacji związanej z bezpieczeństwem na meczach piłkarskich. W ocenie Policji stan bezpieczeństwa na polskich stadionach systematycznie się poprawia, ale wymaga dalszej pracy.

Głos zabrali również przedstawiciele kibiców, którzy przedstawili Radzie swoje propozycje zmian w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Postulaty te będą analizowane przez Radę na kolejnych posiedzeniach.

Rada Bezpieczeństwa Imprez Sportowych  powstała w 2008 r. i jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów. Jej obsługę zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do głównych zadań Rady należy szeroko rozumiana praca nad poprawą bezpieczeństwa imprez sportowych. Rada opiniuje projekty aktów prawnych w tym zakresie, analizuje naruszenia bezpieczeństwa oraz ocenia działania służb i instytucji związane z przygotowaniem dużych imprez sportowych.

  • Posiedzenie Rady BiS
    Posiedzenie Rady BiS
  • Posiedzenie Rady BiS
    Posiedzenie Rady BiS
  • Posiedzenie Rady BiS

Mapa serwisu