Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 23.01.2017

Parafowano projekt umowy w sprawie siedziby Frontexu

Parafowano projekt umowy w sprawie siedziby Frontexu

Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, parafowali projekt umowy, zgodnie z którą siedziba Frontexu byłaby na stałe umiejscowiona w Warszawie.

Dokument został parafowany w obecności Jakuba Skiby, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, a także Fabrice’a Leggeriego, dyrektora wykonawczego Frontexu. Projekt Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX) w sprawie siedziby Agencji w Rzeczypospolitej Polskiej parafowali Marcin Wereszczyński, pełnomocnik delegacji polskiej do przeprowadzenia rokowań w sprawie siedziby Agencji, oraz Sakari Vuorensola, reprezentujący w negocjacjach Agencję Frontex.

- Jesteśmy dumni, że największa agencja Unii Europejskiej znajdzie stałą siedzibę w Polsce. Wierzymy, że Frontex z nowym mandatem będzie się dobrze czuł w naszym kraju  - powiedział podczas spotkania wiceminister Jakub Skiba.

Parafowanie umowy dotyczącej stałej siedziby Frontexu świadczy o tym, że ochrona zewnętrznych granic Unii Europejskiej jest niezwykle istotnym elementem polityki polskiego rządu. Polski rząd dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Frontexowi jak najlepsze warunki. 

Głównym zadaniem Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej jest pomoc w zarządzaniu granicami zewnętrznymi. Straż dba o bezpieczeństwo na granicach zewnętrznych UE, przeprowadzając jednocześnie okresowe analizy ryzyka oraz dokonując ocen podatności na zagrożenia. Straż składa się z Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontexu, który otrzymał dodatkowe zadania) oraz krajowych organów odpowiedzialnych za zarządzanie granicami. Głównym jej zadaniem jest opracowanie strategii operacyjnej w zakresie zarządzania granicami i koordynacja pomocy płynącej ze wszystkich państw członkowskich.

- Podpisanie porozumienia jest bardzo ważne dla przyszłości Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej – ocenił Fabrice Leggeri, dyrektor wykonawczy Frontexu. - Jesteśmy bardzo wdzięczni za wszystkie wysiłki poczynione przez polskie władze, które pozwoliły nam zakończyć ten proces w odpowiednim czasie - dodał.

Teraz projekt umowy będzie musiał być zatwierdzony przez Zarząd Agencji Frontex i poddany pod głosowanie przez polski Parlament.

  

  • Parafowano projekt umowy w sprawie siedziby Frontexu
  • Parafowano projekt umowy w sprawie siedziby Frontexu
    Parafowano projekt umowy w sprawie siedziby Frontexu
  • Parafowano projekt umowy w sprawie siedziby Frontexu

Mapa serwisu