Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 25.01.2017

Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Sebastian Chwałek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Markiem Olszewskim, wójtem Lubicza reprezentującym Związek Gmin Wiejskich RP, współprzewodniczył styczniowemu posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Na posiedzeniu zaprezentowano przygotowaną przez Ministerstwo Cyfryzacji informację na temat prawa dostępu do informacji publicznej, ponownego wykorzystania informacji publicznej, oraz projektowanego portalu gov.pl. Ponadto przyjęto projekty ponad 60 aktów prawnych, w tym pakiet czterdziestu trzech rozporządzeń Ministra Środowiska ustanawiających nowe specjalne obszary ochrony siedlisk.

Następne posiedzenie Komisji odbędzie się 22 lutego 2017 roku.

  • Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
  • Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
  • Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
  • Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
  • Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Mapa serwisu