Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 26.01.2017

Ponad 860 mln zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało w 2016 roku ponad 860 milionów złotych na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa zostały wykorzystane na odbudowę infrastruktury komunalnej. Na ten cel przeznaczono 325,9 mln zł dla 457 jednostek samorządu terytorialnego. Między innymi w ramach tych środków kontynuowano odbudowę zniszczonej w wyniku wybuchu gazu szkoły w Kazimierzu Dolnym oraz przywrócono do używalności drogę powiatową nr 1034 w okolicach Częstochowy.

Kolejnym dużym wydatkiem (312,9 mln zł) był „Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”. W ramach tego projektu modernizowano Wrocławski Węzeł Wodny oraz dofinansowano budowę zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny, który
w perspektywie ma chronić m.in. Wrocław przed powodzią. Ponadto około 8 milionów złotych otrzymały jednostki Państwowej Straży Pożarnej jako zwrot za przeprowadzone akcje ratownicze po nawałnicach na przygotowanie do walki z nimi w przyszłości.

W 2016 roku środki (ponad 117,9 mln zł) zostały przekazane również na budowę, modernizację lub odbudowę wałów przeciwpowodziowych i innych urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej. Między innymi zakończono modernizację infrastruktury przeciwpowodziowej Wisły na długości ok. 30 km w gminach Łaziska, Wilków, Kazimierz Dolny i Puławy. Dofinansowanie tych inwestycji przyczyniło się do zamknięcia całej doliny w nowoczesne obwałowanie spełniające wszelkie normy budowlane. To znacząco przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego na tym obszarze, który dotykała już klęska powodzi.

Kolejne 45,4 mln zł przeznaczono na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków tzw. osuwisk ziemi w 57 jednostkach samorządu terytorialnego. Natomiast 14,9 mln zł otrzymał „Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”.

Powyższe działania były realizowane pod nadzorem Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego.

Mapa serwisu