Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 26.01.2017

Wiceminister Jakub Skiba na posiedzeniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

W Valletcie trwa nieformalne posiedzenie Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Na spotkaniu Polskę reprezentuje wiceminister Jakub Skiba.

Pierwszy dzień posiedzenia poświęcony jest kwestiom związanym ze sprawami wewnętrznymi. Jednym z tematów dyskusji ministrów są wyzwania związane z trwającym kryzysem migracyjnym. Wiceminister Jakub Skiba zwrócił uwagę na rolę jaką w tym procesie odgrywa skuteczna ochrona granic oraz polityka powrotowa. W opinii Polski obszary te powinny być wzmacniane, ponieważ dają gwarancję zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego UE.

Wiceszef MSWiA zaznaczył, że w ramach solidarności Polska wysyła swoich ekspertów oraz funkcjonariuszy i sprzęt do innych krajów UE. Wsparcie trafia do państw, w których pojawia się problem nielegalnej migracji. Polska zwraca również uwagę, że skuteczne zwalczanie przyczyn nielegalnej migracji musi opierać się na współpracy z państwami trzecimi. Chodzi o to, aby możliwa była szybka reakcja i rozwiązywanie sytuacji kryzysowych na miejscu.

W trakcie posiedzenia omawiane były też kwestie związane bezpieczeństwem i ochroną granic. Wiceminister Jakub Skiba stwierdził, że kluczem do skutecznej ich ochrony, a co tym idzie zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim obywatelom UE jest skuteczne zarządzanie granicami. Dlatego w opinii Polski, należy dążyć do utworzenia i rozwijania sprawnego systemu wymiany informacji. W ten sposób możliwe jest przeprowadzenie bezpiecznych i sprawnych kontroli granicznych. System taki umożliwia  dostęp do informacji o tożsamości i statusie konkretnej osoby. 

Jest to pierwsze tego typu spotkanie zorganizowane przez prezydencję maltańską.

Mapa serwisu