Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 27.01.2017

Policjanci podsumowali efekty swojej pracy w 2016 r.

 

- Dziękuję za to, że rok 2016 był rokiem bezpiecznym - powiedział minister Mariusz Błaszczak podczas piątkowej narady kierownictwa Policji w Warszawie.  Spotkanie to służyło podsumowaniu działań tej formacji w 2016 r. oraz określeniu celów i priorytetów na kolejne 12 miesięcy.

W naradzie wzięli udział również wiceminister Jarosław Zieliński, Komendant Główny Policji wraz z zastępcami, a także komendanci Policji z całego kraju.

Podczas swojego wystąpienia minister Mariusz Błaszczak przypomniał spektakularne akcje Policji, które świadczą o jej profesjonalizmie. Nalezą do nich zatrzymanie Kajetana P. czy wrocławskiego „bombera”.

- Zadaniem kierownictwa MSWiA jest stworzenie Policji dobrych warunków do służby. - powiedział minister – Myślę, że wypełniliśmy to zadanie.

Jednymi z najważniejszych inicjatyw MSWiA w 2016 r. były ustawa antyterrorystyczna i ustawa o modernizacji służb mundurowych. Ta pierwsza zapewniła służbom niezbędne narzędzia do szybkiego i skutecznego reagowania na zagrożenia. Z kolei ustawa modernizacyjna pozwoli przeznaczyć ponad 9 mld zł na infrastrukturę, nowoczesny sprzęt i podwyżki dla służb. Dzięki temu, Policja wraz z pozostałymi  służbami będzie przygotowana, aby stawić czoła współczesnym wyzwaniom.

MSWiA cały czas prowadzi też prace, które mają przybliżyć policjantów do obywateli. W małych miejscowościach w całej Polsce zostało przywróconych już 39 posterunków zlikwidowanych przez poprzedni rząd. Do końca tego roku do pracy wróci kolejnych 30.

Minister raz jeszcze podziękował wszystkim funkcjonariuszom za pracę przy Światowych Dniach Młodzieży i Szczycie NATO. Podkreślił też znaczenie doskonałej współpracy z innymi formacjami.

- To, że wasza praca przy ŚDM została doceniona przez zwykłych ludzi to olbrzymi kapitał, który pozwoli stworzyć trwały fundament zaufania między Policją a społeczeństwem – zaznaczył szef MSWiA – Zaufanie jest kluczem. bez niego nawet najlepiej wyposażona Policja nie będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwa.

Na koniec minister podkreślił ogromne znaczenie codziennych relacji obywateli z Policją, zwłaszcza przypadków, kiedy funkcjonariusz interweniuje po służbie.

- Obywatel musi mieć świadomość tego, że policjant służy jemu. Że zawsze stanie w jego obronie. – powiedział.

Głos zabrał również wiceminister Jarosław Zieliński, który zwrócił uwagę na bieżące wskaźniki skuteczności Policji. Efektywność tej formacji wyraźnie podniosła się w 2016 r. Poprawiła się również wykrywalność przestępstw, a samych przypadków łamania prawa było mniej. Według ministra Jarosława Zielińskiego, to w dużej mierze dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy i pracowników cywilnych była ona w stanie sprostać trudnym wyzwaniom ostatnich 12 miesięcy.

- To był dobry okres dla bezpieczeństwa państwa i dla obywateli – powiedział wiceminister.

  • Narada kadry kierowniczej Policji
  • Narada kadry kierowniczej Policji
  • Narada kadry kierowniczej Policji
  • Narada kadry kierowniczej Policji
  • Narada kadry kierowniczej Policji
  • Narada kadry kierowniczej Policji
  • Narada kadry kierowniczej Policji
  • Narada kadry kierowniczej Policji
  • Narada kadry kierowniczej Policji

Mapa serwisu