Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 10.02.2017

Na Słowacji o administracji rządowej i samorządowej

Minister Jakub Skiba na Słowacji

Wymiana doświadczeń w funkcjonowaniu administracji rządowej i samorządowej w Polsce i na Słowacji to główny cel zakończonego w piątek spotkania Jakuba Skiby, Sekretarza Stanu w MSWiA, Sebastiana Chwałka, Podsekretarza Stanu w MSWiA i Rudolfa Urbanoviča, Sekretarza Stanu w słowackim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

9 i 10 lutego na Słowacji, spotkali się przedstawiciele polskiej i słowackiej administracji rządowej i samorządowej. Głównymi tematami spotkania były podział administracyjno-terytorialny w obu krajach, organizacja administracji samorządowej i terenowej administracji rządowej, finansowanie samorządu oraz podział kompetencji samorządu i administracji rządowej. Uczestnicy szczegółowo omówili podobieństwa i różnice w systemach administracyjnych obu krajów. Szczególne zainteresowanie strony słowackiej wzbudziło funkcjonowanie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Jakuba Skiby i Rudolfa Urbanoviča, którzy przewodniczą Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. Do zadań Komisji należy określanie kierunków współpracy w obszarze przygranicznym oraz wspieranie kontaktów pomiędzy podmiotami państwowymi i niepaństwowymi po obu stronach granicy. Ma ona również ułatwiać współdziałanie administracji rządowej i samorządów terytorialnych.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, Andrzeja P. Jarema, dyrektor generalny MSWiA, Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.

Mapa serwisu