Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 10.02.2017

Minister Tomasz Zdzikot: Chcemy, aby dokumenty publiczne były bezpieczne

Fałszerstwa związane z dokumentami publicznymi, a także ściganie sprawców tych przestępstw były głównymi tematami debaty zorganizowanej przez Polską Agencję Prasową. W dyskusji wziął udział Tomasz Zdzikot, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Uczestnicy debaty podkreślali, że rozmowy na temat sposobów zabezpieczania dokumentów są niezwykle ważne, ponieważ stanowią punkt wyjścia do jeszcze lepszej ochrony zarówno dokumentów papierowych, jak i elektronicznych. Szeroko komentowany był m.in. projekt ustawy o dokumentach publicznych, w którym eksperci upatrują możliwość uregulowania tej kwestii. - Konieczne jest systemowe uregulowanie zabezpieczenia dokumentów. Ustawa jest potrzebna – to sprawa ważna ze względu na bezpieczeństwo państwa. Brak uregulowań to istotna wada polskiego systemu prawnego – powiedział wiceszef MSWiA. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, dr hab. Mieczysław Goc, przypomniał, że do 2011r. wydano ogromną liczbę około 700 aktów prawnych związanych z problematyką dokumentów, dlatego należało podjąć prace nad tym, aby kwestię rozproszenia regulacji ostatecznie rozwiązać.

Tomasz Zdzikot przypomniał, że ponad 40% popełnianych przestępstw gospodarczych to przestępstwa przeciw dokumentom. - One stanowią punkt wyjścia do popełniania innych czynów zabronionych z wykorzystaniem podrobionych dokumentów. Według danych Związku Banków Polskich w zeszłym roku udaremniono próby wyłudzeń na kwotę 300 mln zł – stwierdził wiceminister. Eksperci przyznają, że przyczyn dużej skali przestępstw przeciwko dokumentom jest wiele, a do przykładowych należą m.in. postęp techniczny, nowoczesne narzędzia używane przez przestępców, ale też brak systemowych rozwiązań. Sposobów weryfikacji dokumentów jest wiele, jednak są wśród nich zarówno metody dostępne i możliwe do poznania dla każdego, jak również takie, które są znane tylko fachowcom. - Potrzebne są kampania i edukacja związane ze sprawdzaniem autentyczności dokumentów – powiedział wiceminister Zdzikot.

Wiceszef MSWiA przypomniał, że projekt ustawy o dokumentach publicznych sklasyfikuje dokumenty ze względy na ich ważność, ustali minimalne wymogi wprowadzania i wycofywania ich z obiegu. - Proponujemy, aby w terminie dwóch lat od wejścia w życie ustawy odbył się przegląd dokumentów. Chcemy wprowadzić też rejestr dokumentów publicznych, który da wiedzę obywatelom o tym, czy dany dokument jest prawdziwy, tak aby każdy z nas mógł to sprawdzić. Jest to jeden z kluczowych projektów pionu, który nadzoruje - powiedział wiceminister Tomasz Zdzikot. Dodał też, że projekt jest obecnie na ostatnim etapie konsultacji międzyresortowych i w tym momencie trwa analiza uwag zgłoszonych do projektu. Dodatkowo trwają prace nad uruchomieniem kierunku studiów na jednej z uczelni wyższych, której absolwenci specjalizować się będą w tematyce zabezpieczania dokumentów.

Uczestnicy konferencji wskazali, ze wśród podrabianych dokumentów są m.in. bilety, przepustki, dowody osobiste, paszporty, zaświadczenia o zatrudnieniu, legitymacje ubezpieczonych i niepełnosprawnych.

Przedstawiciel Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, dyrektor Piotr Wojcieszek stwierdził, że odpowiednie zabezpieczenie dokumentów publicznych zależne jest od współpracy wielu instytucji państwa. – Pracujemy nad tym, aby potencjał PWPW wykorzystywać w walce z przestępczością – powiedział. Uczestnicy debaty przytoczyli statystyki, zgodnie z którymi w latach 2010-2015 polskie sądy wydały 62 tys. wyroków w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko dokumentom

W debacie zorganizowanej przez Polską Agencję Prasową udział wzięli: Tomasz Zdzikot, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, sędziowie Rafał Reiwer i Rafał Waszkiewicz z Ministerstwa Sprawiedliwości, wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej Rafał Łyszczek, prezes Krajowej Rady Notarialnej Mariusz Białecki, a także wiceprezes Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego Mieczysław Goc oraz Piotr Wojcieszek, dyrektor Pionu Banknotów  i Druków Zabezpieczonych w PWPW.

  • Debata w PAP
  • Debata w PAP
  • Debata w PAP

Mapa serwisu