Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 22.02.2017

Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Sebastian Chwałek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Krzysztofem Iwaniukiem, wójtem Terespola reprezentującym Związek Gmin Wiejskich RP, współprzewodniczył lutowemu posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Na posiedzeniu przyjęto projekty niemal 40 aktów prawnych, w tym pakiet dziesięciu rozporządzeń Ministra Rozwoju ustanawiających regionalne programy operacyjne dla poszczególnych województw, a także projekt ustawy zmieniającej Prawo Atomowe.

Następne posiedzenie Komisji odbędzie się 29 marca 2017 roku.

 • Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
  Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
 • Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
  Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
 • Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
  Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
 • Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
  Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
 • Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
  Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
 • Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
  Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Mapa serwisu