Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 27.02.2017

Minister Błaszczak do strażaków-ochotników: jesteście wzorem służby dla dobra innych

Ochotnicza Straż Pożarna w Goździe (powiat radomski) otrzymała do dyspozycji nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Podczas uroczystego przekazania sprzętu Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji, odsłonił pamiątkową tablicę z okazji 90-lecia istnienia tamtejszej straży. Szef MSWiA uhonorował też najstarszego zasłużonego byłego Prezesa OSP i wręczył medal "Młodego Bohatera" nastolatkowi, który uratował nieprzytomnego mężczyznę.

- Ta uroczystość ma bardzo ważny charakter dla społeczności lokalnej. Upamiętniamy dziś 90-lecie powstania i działalności OSP oraz przekazujemy nowoczesny sprzęt, aby ta jednostka służyła bezpieczeństwu mieszkańców gminy Gózd – powiedział szef MSWiA – Strażacy ochotnicy są gotowi poświęcić swój czas, żeby ratować mienie, zdrowie i życie innych. To właśnie określamy mianem etosu służby, który jest niezbędny, aby wykonywać te najważniejsze zadania dotyczące bezpieczeństwa – dodał minister Mariusz Błaszczak.

Strażacy ochotnicy z Gozdu dbają o bezpieczeństwo mieszkańców swojej miejscowości już od 90 lat. Szef MSWiA upamiętnił jubileusz istnienia OSP odsłaniając tablicę informującą o wieloletniej tradycji pożarniczej w gminie. Minister podziękował strażakom za ich codzienną pracę dla dobra społeczności lokalnej. Jednym z wyróżnionych strażaków został druh Stanisław Gregorczyk, który z OSP w Goździe związany jest ponad pół wieku – wstąpił do niej po ukończeniu osiemnastego roku życia, w 1953 r. Przez 27 lat pełnił funkcję Prezesa OSP. To dzięki jego staraniom w przeszłości jednostka otrzymała swój pierwszy średni samochód pożarniczy i rozpoczęła budowę nowej strażnicy.

- Chcę serdecznie podziękować nestorowi ochotników strażackich w Goździe, Panu Stanisławowi Gregorczykowi, za postawę służby i za to, że można było i nadal można liczyć na jego wsparcie. Dziękuję za to, że jest Pan przykładem, wzorem dla innych, w szczególności młodych strażaków  – powiedział minister Mariusz Błaszczak. Od 2002 roku druh Stanisław Gregorczyk pozostaje honorowym Prezesem OSP w Goździe. Podczas uroczystości nagrodę odebrał jego brat Józef Gregorczyk, także strażak ochotnik.

W trakcie uroczystości strażakom z Gozdu przekazany został nowy wóz ratowniczo-gaśniczy, a pozostałe jednostki OSP z powiatu radomskiego otrzymały sprzęt w skład którego weszły m.in. liny ratownicze, ubrania koszarowe i specjalne, radiotelefony, pompy, węże, agregaty i drabiny.

Minister Mariusz Błaszczak przypomniał, że w 2017 roku MSWiA zwiększyło kwoty dofinansowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

- Udowodniliśmy, że można gospodarować środkami publicznymi w sposób rzetelny. W odróżnieniu do naszych poprzedników potrafimy wygospodarować niezbędne pieniądze po to, aby było bezpiecznie i aby ci, którzy są za bezpieczeństwo odpowiedzialni mieli do tego odpowiedni sprzęt i środki - powiedział szef MSWiA.

W 2016 roku na rzecz tych OSP, które nie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przekazana została kwota 36 mln zł, natomiast w 2017 roku aż 43 mln zł, czyli o 7 mln zł więcej. Dodatkowe środki otrzymały też te jednostki OSP, które są elementem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2015 i 2016 r. MSWiA przekazało im po 73 mln zł dotacji. W 2017 r., kwota ta wzrosła o ponad 8,1 mln zł do poziomu 81,1 mln złotych.

  • Przekazanie wozu strażackiego jednostce OSP Gózd
  • Przekazanie wozu strażackiego jednostce OSP Gózd
  • Przekazanie wozu strażackiego jednostce OSP Gózd
  • Przekazanie wozu strażackiego jednostce OSP Gózd
  • Przekazanie wozu strażackiego jednostce OSP Gózd
  • Przekazanie wozu strażackiego jednostce OSP Gózd

Mapa serwisu