Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 03.03.2017

Minister Mariusz Błaszczak w Lublinie: wdrażamy program modernizacji służb

Odprawa w Lublinie

Ustawa o modernizacji służb mundurowych obowiązuje już od początku roku. Minister Mariusz Błaszczak spotkał się w piątek z szefami służb mundurowych, aby omówić postępy we wdrażaniu programu. Szef MSWiA podkreślił, że celem leżącym u podstaw programu jest zapewnienie służbom wsparcia proporcjonalnego do ich odpowiedzialnych zadań.

Odprawa miała miejsce w Lublinie. Komendanci służb podległych MSWiA złożyli meldunki na temat działań podjętych przez nich w ramach Programu modernizacji.

- Żeby służba mogła być rzeczywistą służbą, muszą zostać zapewnione odpowiednie warunki. Dlatego powstał program modernizacji służb mundurowych – powiedział minister Błaszczak.

Program modernizacji służb mundurowych będzie realizowany w latach 2017-2020.  Środki w kwocie  niemal 9,2 mld zł będą podzielone pomiędzy trzy zasadnicze segmenty:

  • inwestycje budowlane - budowa nowych obiektów, ale również przebudowa i modernizacja starych;
  • wymiana sprzętu i wyposażenia – ta kategoria obejmuje mi.in pojazdy, uzbrojenie, sprzęt informatyczny i łącznościowy oraz wyposażenie osobiste;
  • wzrost wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników –  system wynagrodzeń i uposażeń będzie bardziej konkurencyjny, a jego charakter będzie bardziej motywacyjny.

Pierwsza transza planowanych podwyżek weszła już w życie. Na przełomie lutego i marca funkcjonariusze i pracownicy służb otrzymali wypłatę z wyrównaniem od pierwszego stycznia. Wynagrodzenia wzrosły średnio o 253 zł na etat funkcjonariusza i 250 zł na pracownika cywilnego.

Kolejne podwyżki są planowane na styczeń 2019 r. W sumie wynagrodzenia funkcjonariuszy i pracowników służb wzrosną odpowiednio o 609 i 597 zł.

- Chciałbym podziękować za trudną i odpowiedzialną służbę. Nierzadko narażacie własne zdrowie, a nawet życie. Zasługujecie na to, aby za swój wysiłek otrzymywać godne wynagrodzenie, mieć zapewnione odpowiednie warunki służby i nowoczesny sprzęt – podsumował szef MSWiA.

  • Odprawa w Lublinie
  • Odprawa w Lublinie
  • Odprawa w Lublinie

Mapa serwisu