Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 08.03.2017

Wiceminister Jakub Skiba: handel ludźmi jest haniebnym procederem

Konferencja nt. handlu ludźmi

Przedstawiciele resortów spraw wewnętrznych Polski, Wielkiej Brytanii i Litwy omówili zasady trójstronnej współpracy w zakresie zwalczania zjawiska handlu ludźmi. Konferencja Regional Modern Slavery rozpoczęła się w środę w siedzibie Ambasady Brytyjskiej w Warszawie – stronę polską reprezentował Jakub Skiba, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Wiceszef MSWiA podkreślił, że jedynie zaangażowanie wielu państwo pozwoli na skuteczniejszą walkę ze zjawiskiem handlu ludźmi, a konferencja jest punktem wyjścia do jeszcze lepszej współpracy w tym zakresie. – Handel ludźmi uderza w godność człowieka, ale też bezpieczeństwo publiczne państwa i jego obywateli. Przestępcy wykorzystują grupy szczególnie wrażliwe do tego, żeby czerpać zyski z nielegalnych działań. Z tego haniebnego procederu tworzą biznes na wielką skalę – podkreślił minister. – Nasz kraj ma w tym kontekście szczególny charakter, ponieważ nasi obywatele stają się ofiarami współczesnego niewolnictwa, ale jednocześnie nasz kraj jest także punktem docelowym oraz tranzytowym w handlu ludźmi – dodał.

Uczestnicy konferencji zgodnie podkreślali, że problem handlu ludźmi należy zwalczać u źródła, a także tam, gdzie się rozprzestrzenia - zamiast ścigać przestępców w poszczególnych krajach, trzeba zastosować ogólne systemowe podejście do tego problemu, które będzie rozwiązaniem międzynarodowym.

Wiceminister Jakub Skiba przypomniał, że ofiary handlu ludźmi wymagają specjalistycznej pomocy, a każdy kraj powinien posiadać systemy ścigania sprawców oraz pomocy ofiarom tych przestępstw. - Handel ludźmi to zjawisko bardzo złożone. Nie można go traktować w kontekście jednowymiarowym. Przykładami współczesnego niewolnictwa są m.in. zmuszanie do pracy  i wykonywania usług, przestępstwa seksualne, żebractwo, wyłudzanie i pobieranie świadczeń socjalnych  - powiedział wiceszef MSWiA. - Polacy są ofiarami handlu ludźmi m.in. w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii. Co więcej, Polacy zajmują piąte miejsce wśród narodowości pokrzywdzonych tym przestępstwem – zaznaczył Sekretarz Stanu w MSWiA.

Oprócz wiceministra Jakuba Skiby, w konferencji wzięli także udział Sarah Newton, Podsekretarz Stanu ds. Grup Społecznie Wrażliwych, Ich Ochrony i Zwalczania Ekstremizmu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii oraz Wiceminister Spraw Wewnętrznych Litwy Česlovas Mulma, a gospodarzem spotkania był Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Jonathan Knott.

Przed oficjalną częścią konferencji, wiceminister Jakub Skiba spotkał się w siedzibie MSWiA z przedstawicielami brytyjskiej i litewskiej delegacji, z którymi omówił szczegóły międzynarodowej współpracy – w rozmowach, oprócz ministrów z Litwy i Wielkiej Brytanii, wzięli udział m.in. nadinsp. Andrzej Szymczyk- Zastępca Komendanta Głównego Policji, Šarūnas Adomavičius - Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, a także specjaliści ze wszystkich trzech państw zajmujący się tematyką bezpieczeństwa i handlu ludźmi.

W ramach trójstronnej współpracy w czwartek, 9 marca, w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbędą się warsztaty dla polskich, brytyjskich oraz litewskich przedstawicieli organów ścigania, resortów spraw wewnętrznych oraz organizacji pozarządowych – będą także na nich obecni obserwatorzy z Ukrainy i Białorusi. Celem warsztatów jest poprawa komunikacji pomiędzy organami ścigania, instytucjami wspierającymi ofiary handlu ludźmi oraz urzędnikami, odpowiedzialnymi za tworzenie krajowych programów walki z handlem ludźmi. Warsztaty będą też okazją do usprawnienia współpracy międzynarodowej w zakresie ścigania tego rodzaju przestępstw. 

 • Konferencja na temat zwalczania handlu ludźmi
  Konferencja na temat zwalczania handlu ludźmi #1
 • Konferencja na temat zwalczania handlu ludźmi
  Konferencja na temat zwalczania handlu ludźmi #2
 • Konferencja na temat zwalczania handlu ludźmi
  Konferencja na temat zwalczania handlu ludźmi #3
 • Konferencja na temat zwalczania handlu ludźmi
  Konferencja na temat zwalczania handlu ludźmi #4
 • Konferencja na temat zwalczania handlu ludźmi
  Konferencja na temat zwalczania handlu ludźmi #6
 • Konferencja na temat zwalczania handlu ludźmi
  Konferencja na temat zwalczania handlu ludźmi #8
 • polsko-brytyjskie rozmowy bilateralne
  polsko-brytyjskie rozmowy bilateralne
 • polsko-brytyjskie rozmowy bilateralne
  polsko-brytyjskie rozmowy bilateralne
 • polsko-brytyjskie rozmowy bilateralne
  polsko-brytyjskie rozmowy bilateralne
 • polsko-litewskie rozmowy bilateralne
  polsko-litewskie rozmowy bilateralne
 • polsko-litewskie rozmowy bilateralne
  polsko-litewskie rozmowy bilateralne
 • polsko-litewskie rozmowy bilateralne
  polsko-litewskie rozmowy bilateralne

Mapa serwisu