Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 14.03.2017

Można składać wnioski o dotacje z Funduszu Kościelnego

Od 15 marca parafie, diecezje, metropolie, a także pozostałe kościelne osoby prawne, mogą składać wnioski o przyznanie dotacji z Funduszu Kościelnego na 2017 r. Pieniądze pozwolą im między innymi na remonty zabytkowych obiektów i prowadzenie działalności charytatywnej.

Fundusz Kościelny został powołany w 1950 roku i działa na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych, które mają w naszym kraju uregulowany status prawny. Od 15 marca do 28 kwietnia wszystkie kościelne osoby prawne, do których należą m.in. parafie, diecezje, czy Caritas, mogą wnioskować do MSWiA o przyznanie dotacji na określone cele związane z ich działalnością. Wymienione organizacje będą mogły przeznaczyć środki na konserwację i remonty zabytkowych obiektów sakralnych i kościelnych – np. remonty dachów, ścian i elewacji, czy prace związane z instalacjami wodnymi i elektrycznymi. Z Funduszu Kościelnego nie finansuje się jednak prac dotyczących otoczenia tych obiektów np. chodników i trawników.

Ponadto dotacje będą mogły zostać przeznaczone na wspomaganie kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej, która obejmuje m.in. prowadzenie zakładów dla sierot, starców, samotnych matek, szpitali i zakładów leczniczych, a także żłobków i schronisk – dzięki funduszom będą możliwe np. remonty pomieszczeń, w których działają te instytucje. Pieniądze mogą być także przekazywane na pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, epidemii i ofiarom wojennym, a także na krzewienie idei pomocy bliźnim. W ustawie budżetowej na 2017 r., na dotacje z Funduszu Kościelnego zabezpieczono kwotę 10 mln zł.

Wnioski o dotacje, które wpłyną do MSWiA, będą rozpatrywane przez specjalną komisję. Szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania podczas udzielenia dotacji na 2017 r., w tym także wzór wniosku, dostępne są w serwisie BIP MSWiA.

Mapa serwisu