Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 17.03.2017

Konkursy na realizację zadań publicznych rozstrzygnięte

konkursy na zadania publiczne

Zostały rozstrzygnięte cztery ogłoszone przez MSWiA konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. W sumie 260 tys. zł zostanie przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa na drogach, poszukiwanie osób zaginionych i ochronę dzieci przed zagrożeniami związanymi z Internetem.

Zadanie Realizacja kampanii społecznej - Twoje bezpieczne przejście będzie realizowane przez stowarzyszenie ROWEROVER. Otrzyma ono 50 tys. zł na przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej na temat zagrożeń na przejściach dla pieszych, kształtowanie właściwych postaw i promowanie bezpiecznego zachowania na przejściach.

Zadanie Zapobieganie wypadkom drogowym dotyczy prowadzenia akcji i kampanii społecznych na temat skutków niebezpiecznych zachowań na drodze. Ma ono też służyć budowaniu świadomości i zachęcać do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Kwotą 60 tys. zł podzielą się dwa stowarzyszenia - ECODRIVE  (48 tys.) i ROWEROVER (12 tys.)  .

Dofinansowanie w ramach zadania Prowadzenie działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych oraz z zapewnieniem wsparcia ich rodzinom  otrzyma Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Obsługuje ona ogólnopolski, bezpłatny telefon interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci (116-00). Fundacja będzie też nadal prowadzić działania informacyjne, organizować szkolenia i rozwijać współpracę międzynarodową w zakresie poszukiwania zaginionych. Dotacja na to zadanie wynosi 90 tys. zł.

Zadanie Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami – przemocą,  hejtem w internecie oraz uzależnieniami obejmuje między innymi udzielanie pomocy ofiarom nienawiści w sieci, profilaktykę uzależnień oraz przeciwdziałanie agresji w Internecie i patologiom wśród dzieci i młodzieży. Na jego realizację przeznaczono 60 tys. zł. Wygrało zgłoszenie Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA”. Na realizację zadanie otrzyma ono 60 tys. zł.

Wyniki konkursów są dostępne w serwisie BIP MSWiA.

Mapa serwisu