Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 29.03.2017

Minister Sebastian Chwałek: Budowanie dobrego wizerunku Polski to nasz obowiązek

Uczestnicy konferencji

Samorządy odgrywają ogromna rolę w kształtowaniu pozytywnego wizerunku naszego kraju – to jedna z konkluzji środowej konferencji na temat współpracy rządu i samorządu. Spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych z całej Polski otworzył podsekretarz stanu w MSWiA Sebastian Chwałek.

Konferencja „Mechanizmy współpracy organów administracji rządowej z organami administracji samorządowej na rzecz promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą” to jeden z elementów promocji Polski za granicą. Ma ona pomóc opracować konkretne inicjatywy i działania niezbędne do wykreowania jak najlepszego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Obrady odbyły się zgodnie z ustalonym harmonogramem prac Zespołu zadaniowego ds. promocji Polski na szczeblu samorządowym i obywatelskim, któremu przewodniczy wiceminister Chwałek.  

- Dziękuję za duże zainteresowanie dzisiejszą konferencją – powiedział wiceminister do uczestników spotkania -  Państwa obecność świadczy o tym, że dialog prowadzony na forum zespołu zadaniowego przynosi efekty.

Uczestnicy konferencji zapoznali się z kierunkami polityki zagranicznej i priorytetami dyplomacji publicznej w 2017 r. Kładą one nacisk na poprawę naszego wizerunku poprzez bezpośrednie oddziaływanie na inne społeczeństwa. Obecny na obradach sekretarz stanu w MSZ Jan Dziedziczak podkreślił, że obecny cel dyplomacji publicznej to „moda na Polskę”, zarówno w relacjach gospodarczych jak i w kwestiach związanych z bezpieczeństwem.

Pozytywny odbiór Polski przez zwykłych mieszkańców państw sąsiednich ma bardzo duże znaczenie dla podtrzymania pozytywnych relacji z tymi państwami. Szczególną rolę w kształtowaniu opinii o naszym kraju mają samorządy. Dotyczy to zarówno samorządów polskich, które promują naszą kulturę i historię, jak i samorządów za granicą, które są doskonałymi partnerami dla takich inicjatyw.

Uczestnicy konferencji omówili przykłady najciekawszych działań podejmowanych na tym polu przez polskie samorządy. Należą do nich np. misje gospodarcze pod hasłem „Lubuskie idzie w świat”, transgraniczne ścieżki rowerowe w województwie zachodniopomorskim oraz liczne festiwale, wystawy, wydarzenia kulturalne i wymiany na poziomie lokalnym. Działania takie są prowadzone na wielu poziomach – przez województwa, miasta, czy w ramach euroregionów.

Promocja Polski przez samorządy przyczynia się też do powstawania pozytywnych, osobistych relacji pomiędzy uczestnikami takich wydarzeń z obu stron granicy. Dzięki temu są oni mniej podatni na negatywną retorykę, która mogłaby zaszkodzić stosunkom pomiędzy państwami.

W dalszej części spotkania omówiono też sposoby promowania Polski jako marki. Wiceminister Chwałek zachęcił samorządowców do skorzystania z przygotowanej przez MSWiA publikacji pt. „Biało-czerwona”. Zawiera ona praktyczne wskazówki na temat tego jak godnie prezentować barwy narodowe – na co dzień i w sytuacjach oficjalnych. Publikacja jest dostępna do pobrania za darmo na stronie internetowej MSWiA.

Wnioski z konferencji posłużą do nakreślenia  kierunków dalszych prac Zespołu  zadaniowego ds. promocji Polski na szczeblu samorządowym i obywatelskim. Przełożą się one na konkretne warsztaty, szkolenia, czy seminaria.

Udział w obradach wzięli również przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Środowiska, a także Związku Województw RP, Związku miast Polskich, akademicy i przedsiębiorcy.

  • Uczestnicy konferencji
  • Uczestnicy konferencji
  • Uczestnicy konferencji
  • Uczestnicy konferencji
  • Uczestnicy konferencji
  • Uczestnicy konferencji

Mapa serwisu