Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 29.03.2017

Misja dwóch banków: Polska realizuje projekty ochrony przeciwpowodziowej

Podsumowanie misji banków w Polsce

Tempo realizacji projektów ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczach Odry i Wisły jest dobre – wynika ze środowego spotkania Sekretarza Stanu Jarosława Zielińskiego z członkami Misji monitorującej Banku Światowego oraz Banku Rozwoju Rady Europy w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Spotkanie zostało zorganizowane na zakończenie dwutygodniowej misji banków w Polsce. Była ona  związana z realizacją Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry oraz Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły.

Realizację projektów koordynuje MSWiA. Są one współfinansowane przez Bank Światowy oraz Bank Rozwoju Rady Europy. Ich celem jest modernizacja dróg wodnych i unowocześnienie infrastruktury przeciwpowodziowej. Łączna wartość obydwu Projektów wynosi ponad 1,9 mld euro, a ich zakończenie ma poprawić bezpieczeństwo ponad 7,7 milionów mieszkańców.

W trakcie misji monitorującej przedstawiciele banków wizytowali projekty i spotykali się
z ich realizatorami. Oceniali też postępy, jakie nastąpiły od poprzedniej wizyty. Celem misji była też wymiana poglądów i doświadczeń oraz wypracowanie wspólnego stanowiska ze stroną polską. Misje Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy odbywają się cyklicznie dwa razy w roku.

Uczestnicy spotkania w MSWiA omówili kwestie związane z bieżącą realizacją projektów i ich ocenę w ramach misji.

Dyrektor Banku Światowego na Polskę i Kraje Bałtyckie Światowego Carlos E. Piñerúa zauważył, że współpraca pomiędzy Polską a Bankiem Światowym jest doskonała od 20 lat. Winston H. Yu - przewodniczący misji - stwierdził, że postępy w realizacji obu polskich projektów są zadowalające.

W spotkaniu uczestniczyli również: Jerzy Materna – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Mariusz Gajda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. Z ramienia Banków udział wzięli m. in. Carlos E. Piñerúa, Dyrektor Banku Światowego na Polskę i Kraje Bałtyckie oraz Christoph Mroz, Menedżer Krajowy z Banku Rozwoju Rady Europy.

  • Podsumowanie misji banków w Polsce
    Podsumowanie misji banków w Polsce
  • Podsumowanie misji banków w Polsce
    Podsumowanie misji banków w Polsce
  • Podsumowanie misji banków w Polsce
    Podsumowanie misji banków w Polsce

Mapa serwisu