Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 30.03.2017

Polsko-słoweńskie rozmowy o rozwiązaniach kryzysu migracyjnego

Mariusz Błaszczak, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji spotkał się w czwartek z  Milanem Brglezem, Przewodniczącym Zgromadzenia Państwowego Republiki Słowenii. Głównym tematem rozmowy była obecna sytuacja na szlakach migracyjnych w Europie oraz wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Słowenia jest przeciwna przyjmowaniu migrantów w liczbie, która mogłaby zagrozić zagrażającej stabilności państw członkowskich Unii Europejskiej. Proponuje też większe wzmocnienie granic Macedonii i Bułgarii, co ma zapobiec nielegalnej migracji. Zdaniem rządu słoweńskiego, aby skutecznie zwalczać migrację u źródeł, UE powinna się mocniej zaangażować w Afryce i na Bliskim Wschodzie.

Podczas spotkania, minister Błaszczak podkreślał, że idea mechanizmu relokacji nie sprawdziła się. Przyciąga on jedynie kolejne fale migrantów. Co więcej, jak dotąd relokowano mniej niż jedną dziesiątą planowanej liczby osób, co źle świadczy o sprawności tego systemu.

Polska kładzie duży nacisk na solidarność wobec naszych partnerów. Funkcjonariusze Straży Granicznej brali i nadal biorą udział w licznych misjach zagranicznych. Pomagali dbać o bezpieczeństwo granic między innymi w Słowenii, Macedonii, Bułgarii, Grecji i na Węgrzech.

Szef MSWiA przekonywał też, że rozwiązaniem lepszym niż przyjmowanie uchodźców jest udzielanie im pomocy na miejscu. Tam jest ona najbardziej potrzebna, a w przyszłości może pomóc tym ludziom wrócić do normalnego życia we własnym kraju.

Spotkanie w MSWiA odbyło się w ramach dwudniowej wizyty Milana Brgleza w Warszawie. Przed wyjazdem spotka się on również z Marszałkami Sejmu i Senatu RP oraz przedstawicielami Polsko-Słoweńskiej Grupy Parlamentarnej.

  • Spotkanie z Milanem Brglezem PZP Repubiki Słowenii
  • Spotkanie z Milanem Brglezem PZP Repubiki Słowenii
  • Spotkanie z Milanem Brglezem PZP Repubiki Słowenii

Mapa serwisu