Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 06.04.2017

Forum cyberbezpieczeństwa – wspólnie zadbajmy o cyfrową przyszłość Polski!

Strategia cyberbezpieczeństwa naszego kraju była głównym tematem czwartkowej konferencji CYBERSEC. Wiceminister Tomasz Zdzikot przypomniał o działaniach MSWiA podejmowanych w związku z wzrastającym zagrożeniem cyberprzestępczością.

Wiceszef MSWiA był jednym z prelegentów w panelu na temat sposobów wdrażania w życie kluczowych działań związanych z cyberbezpieczeństwem. Panel poświęcony był analizie najważniejszych kierunków działań zawartych w kluczowym dokumencie z punktu widzenia rozwoju cyberbezpieczeństwa Polski – Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022. Wnioski z rozmowy stanowić będą ważne źródło rekomendacji dla powstającej ustawy o cyberbezpieczeństwie.

- W 2016 roku pion cyberbezpieczeństwa w Policji wszczął przeszło 1000 postępowań przygotowawczych. Trzeba mieć na względzie, że często są to postępowania dotyczące setek tysięcy osób. Ostatnio pion cyber małopolskiej policji rozbił grupę, która w oparciu o mechanizm związany z SMSami Premium mogła narazić na straty majątkowe 160 tys. osób. Są to sprawy niezwykle skomplikowane (…) Pracujemy także nad budowaniem kadr i zaplecza eksperckiego. Chcemy bardzo istotnie wykorzystać potencjał Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – podkreślał minister Tomasz Zdzikot. 

Tomasz Zdzikot przypomniał o tym, że obecne kierownictwo MSWiA zdecydowało o utworzeniu wyspecjalizowanego Biura do walki z Cyberprzestępczością. Do jego głównych zadań będzie należało rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości oraz ujawnianie i ściganie sprawców. Od dwóch lat każda komenda wojewódzka Policji łącznie z komendą stołeczną posiada w swoich strukturach wydział do walki z cyberprzestępczością. Nowe biuro wspiera w zwalczaniu z cyberprzestępczością jednostki terenowe policji, koordynuje działania o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także zajmuje się wprowadzeniem najnowocześniejszych rozwiązań do walki z cyberprzestępczością. Opracowuje także propozycje zmian prawnych regulujących problematykę zwalczania tego typu przestępstw.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Zdzikot mówił, że wzrasta liczba zagrożeń związanych z cyberprzestępczością.

- Obserwujemy znaczący wzrost przestępstw związanych ze stalkingiem, oszustwami komputerowymi – powiedział wiceminister. Dodał, polska policja w 2016 r. wszczęła ponad 1000 postępowań przygotowawczych związanych z cyberprzestępczością.

Wiceminister zwrócił także uwagę, że konieczne są zmiany legislacyjne, które usprawnią pracę prokuratorów i sądów w obszarze dotyczącym cybeprzestępczości.

Tomasz Zdzikot poinformował, że MSWiA chce we współpracy z Wyższą Szkołą Policyjną w Szczytnie uruchomić studia inżynierskie dotyczące cyberbezpieczeństwa. Uruchomione mają być także podyplomowe studia z cyberbezpieczeństwa, na których można by kształcić m.in. kadry administracji publicznej.

CYBERSEC to coroczna konferencja poświęcona strategicznym aspektom cyberbezpieczeństwa Europy, organizowana przez Instytut Kościuszki, która odbywa się pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Misją CYBERSEC PL jest budowanie narodowych zdolności służących wzmacnianiu systemu cyberbezpieczeństwa Polski oraz tworzenie rozwiązań, które wspierają prowadzenie skutecznych i suwerennych działań w cyberprzestrzeni oraz rozwój polskiej gospodarki.

Podczas tegorocznej konferencji dyskutowano także na temat ochrony danych osobowych, cyberobronie Polski po szczycie NATO w Warszawie oraz innowacjach. Wśród prelegentów, oprócz wiceministra Tomasza Zdzikota znaleźli się Anna Streżyńska, minister cyfryzacji, Bartłomiej Grabski, podsekretarz stanu w ministerstwie obrony narodowej, Marek Kubiak, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a także przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

 

  • Konferencja Cybersec / źródło: cybersecforum.pl
  • Konferencja Cybersec / źródło: cybersecforum.pl
  • Konferencja Cybersec / źródło: cybersecforum.pl
  • Konferencja Cybersec / źródło: cybersecforum.pl
  • Konferencja Cybersec / źródło: cybersecforum.pl
  • Konferencja Cybersec / źródło: PAP/Leszek Szymański

Mapa serwisu