Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 18.04.2017

MSWiA i UKSW będą współpracować przy kształceniu przyszłych lekarzy

Sebastian Chwałek i ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

Sebastian Chwałek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, rektor Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, podpisali dziś list intencyjny w sprawie współpracy przy kształceniu przyszłych lekarzy.

Ministerstwo wyraziło wolę do udostępnienia infrastruktury Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA wraz z bazą dydaktyczną i badawczą na potrzeby kształcenia studentów medycyny przez tworzony właśnie w ramach UKSW wydział medyczny. Współpraca Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego pozwoli na przygotowanie programu kształcenia na wydziale medycznym, który odpowiadał będzie na współczesne wymagania zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa narodowego oraz umożliwi kształtowanie etycznej postawy lekarskiej.

Podpisanie listu intencyjnego rozpoczyna proces przygotowywania umów szczegółowo regulujących współpracę między UKSW a MSWiA. Otwarcie nowego kierunku przewidziane jest w okresie najbliższych dwóch lat. 

  • Sebastian Chwałek i ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

Mapa serwisu