Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 25.04.2017

Rekordowy poziom bezpieczeństwa w Polsce

Jak wynika z najnowszego badania CBOS, aż 89 proc. z nas twierdzi, że w Polsce żyje się bezpiecznie. To najwyższy poziom w historii tych badań czyli od 1987 roku. W stosunku do ubiegłego roku odsetek badanych, dla których Polska jest krajem bezpiecznym wzrósł aż o 9 punktów procentowych. Jednocześnie o 7 proc. zmniejszył się odsetek osób niezadowolonych ze stanu bezpieczeństwa.

Tak jak w ubiegłym roku, aż 95 proc. Polaków uważa swoją okolicę - dzielnicę, osiedle lub wieś - za bezpieczną.

W przeciągu ostatnich piętnastu lat opinie Polaków o bezpieczeństwie znacznie się zmieniły. Dla porównania w 1993 r. zaledwie 26 proc. z nas uważało, że nasz kraj jest bezpieczny. Jeszcze w kwietniu 2015 roku tylko 66 proc. twierdziło, że w Polsce żyje się bezpiecznie. W ciągu ostatnich dwóch lat ten współczynnik wzrósł o 23 proc.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji realizuje szereg programów, których celem jest poprawa naszego bezpieczeństwa. Jednym z nich jest „Dzielnicowy Bliżej Nas”. Zmieniliśmy organizację pracy dzielnicowych, tak aby mogli skupić się na swoim podstawowym zadaniu – dbaniu o swój rejon. Dzięki temu mogą oni lepiej pomagać mieszkańcom w codziennych problemach. Dzielnicowi uczestniczą też w szkoleniach, aby poprawić swoje umiejętności. Aby łatwo skontaktować się ze swoim dzielnicowym, można skorzystać z aplikacji „Moja Komenda”. Jest ona dostępna za darmo na telefon komórkowy. Wystarczy wpisać adres, a dowiemy się, który funkcjonariusz zajmuje się tym rejonem. Aż 7825 dzielnicowych z całej Polski jest gotowych do pomocy.

Służby mundurowe potrzebują narzędzi aby stawić czoła współczesnym wyzwaniom i zagrożeniom. Zapewni im je Program Modernizacji Służb Mundurowych. Będzie on realizowany w latach 2017-2020.  Środki w kwocie  niemal 9,2 mld zł będą podzielone pomiędzy trzy zasadnicze segmenty:

  • inwestycje budowlane – budowa nowych obiektów, ale również przebudowa i modernizacja starych;
  • wymiana sprzętu i wyposażenia – ta kategoria obejmuje mi.in pojazdy, uzbrojenie, sprzęt informatyczny i łącznościowy oraz wyposażenie osobiste;
  • wzrost wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników –  system wynagrodzeń i uposażeń będzie bardziej konkurencyjny, a jego charakter będzie bardziej motywacyjny.

Program pozwoli na zwiększenie potencjału służb podległych MSWiA. W obecnych, niestabilnych czasach oznacza to, że wzrośnie bezpieczeństwo nas wszystkich.

Na przełomie lutego i marca funkcjonariusze i pracownicy służb otrzymali wypłatę z wyrównaniem od pierwszego stycznia. Wynagrodzenia wzrosły średnio o 253 zł na etat funkcjonariusza i 250 zł na pracownika cywilnego.

Kolejne podwyżki są planowane na styczeń 2019 r. W sumie wynagrodzenia funkcjonariuszy i pracowników służb wzrosną odpowiednio o 609 i 597 zł.

Poprzedni rząd koalicji PO-PSL w latach 2007-2015 zlikwidował ponad połowę, czyli 418 z 817 posterunków policji. Ich zamykanie nie było poprzedzone właściwymi analizami. Zmiany nie przyniosły spodziewanych oszczędności, przyczyniły się natomiast do obniżenia poczucia bezpieczeństwa obywateli. Posterunki są przywracane tam gdzie potrzebują ich mieszkańcy. To ich opinie dotyczące zagrożeń były brane pod uwagę w czasie konsultacji społecznych. W sumie przeprowadzono ponad 12 tys. spotkań, w których uczestniczyło 217 tys. osób.  Do dziś przywróciliśmy 48 posterunków w całej Polsce, zwłaszcza w niewielkich miejscowościach.

Ministerstwo realizuje także akcje profilaktyczne. Pod koniec kwietnia minister Mariusz Błaszczak zainagurował kampanię "Kręci mnie bezpieczeństwo". Głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem. W najbliższych miesiącach funkcjonariusze służb podległych MSWiA będą spotykali się z młodzieżą i przypominali o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas m.in. jazdy na rowerze, wypoczynku nad wodą czy górskich wycieczek. Duża uwaga zostanie poświęcona także odpowiedzialnemu korzystaniu z internetu. Informacje o wszystkich inicjatywach organizowanych w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” będą zamieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz na portalach społecznościowych.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwala szybko i anonimowo zgłosić Policji problemy lub niebezpieczne miejsca w swojej okolicy. Wystarczy zaznaczyć miejsce na interaktywnej mapie i wybrać kategorię zagrożenia. Funkcjonariusze nie ignorują żadnego zgłoszenia. Mapa zagrożeń obejmuje cały kraj i przyjęła już ponad 253 tys. zgłoszeń. Dzięki temu możemy czuć się bezpieczniej w naszym sąsiedztwie.

Większość ankietowanych (60 proc.) nie obawia się, że może paść ofiarą przestępstwa, a osoby żywiące takie obawy pozostają w mniejszości (38 proc.). Od 2000 r. zadawane jest również pytanie o obawy respondentów o to, że ktoś z ich rodziny może stać się ofiarą przestępstwa. Wyniki wskazują, że ankietowani bardziej niż o siebie obawiają się o bezpieczeństwo swoich bliskich, przy czym ponad połowa respondentów (52%) twierdzi, że nie ma takich obaw. Przeciwne deklaracje składa 47% badanych.

Badanie CBOS „Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością”  przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 30 marca – 6 kwietnia 2017 2016 r. na liczącej 1075 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Mapa serwisu