Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 27.04.2017

Absolwenci szkoły pożarniczej wyróżnieni przez szefa MSWiA

To ważny dzień, jeśli chodzi o Waszą przyszłość. Bardzo się cieszę z tego, że będziecie stanowić kadrę polskiej straży pożarnej, dobrze przygotowaną do pełnienia służby. Będziecie nieśli wsparcie tym, którzy będą go potrzebowali, bo to podstawa Waszego wykształcenia – powiedział minister Mariusz Błaszczak do absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, którzy dziś z jego rąk odebrali dyplomy ukończenia studiów. W uroczystości wzięli także udział m.in. wiceminister Jarosław Zieliński i Rektor-Komendant SGSP st. bryg. dr hab. inż. Paweł Kępka.

Szef MSWiA, wraz  Komendantem-Rektorem SGSP, wręczyli dyplomy ukończenia studiów 80 absolwentom studiów stacjonarnych I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej, 32 absolwentom studiów stacjonarnych II stopnia (w tym 14 absolwentom studiów dla strażaków w służbie kandydackiej), 113 absolwentom studiów niestacjonarnych I stopnia dla strażaków w służbie stałej oraz 1 absolwentowi niestacjonarnych studiów II stopnia. Uroczystość była także okazją do wyróżnienia najlepszych studentów SGSP - st. ogn. pchor. mgr inż. Piotra Pszenicznego, mgr inż. Tomasza Wdowiaka, mł. ogn pchor. inż. Michała Zugaja i mł. asp. inż. Mateusza Jureczki

Wiceminister Jarosław Zieliński zaznaczył, że służba w Państwowej Straży Pożarnej to służba altruistyczna, która zakłada rezygnacje z egoizmu, ofiarność i pomoc innym. Zwrócił też uwagę na wartości przyświecające codziennej pracy funkcjonariuszy. - Utrzymajcie to piękne przesłanie w swojej służbie, które wynika z Waszej strażackiej dewizy: „ Bogu na chwalę, ludziom, na pożytek” – powiedział wiceszef resortu.

***

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) jest uczelnią nadzorowaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jednostką Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Prowadzi studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia dla strażaków  w służbie kandydackiej, strażaków w służbie stałej oraz osób cywilnych na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalnościach: inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, inżynieria projektowania systemów bezpieczeństwa, inżynieria bezpieczeństwa cywilnego, inżynieria bezpieczeństwa pracy, a także na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Oferta edukacyjna SGSP obejmuje również studia podyplomowe, kursy  i szkolenia specjalistyczne. SGSP to również ważny ośrodek naukowo-badawczy, prowadzący innowacyjne badania i prace naukowe.

 • Uczestnicy uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości
 • Dyplomy
 • Uczestnicy uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości

Mapa serwisu