Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 09.05.2017

Bezpieczniej na polskich drogach

samochód

Spadek liczby wypadków, rannych oraz osób, które zginęły na drogach - tak przedstawia się bilans bezpieczeństwa w ruchu drogowym w I kwartale 2017 roku w porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku. Kierowcy coraz rzadziej decydują się na jazdę pod wpływem alkoholu. Od stycznia do marca policjanci ujawnili o 2015 mniej pijanych kierowców niż w I kwartale 2016 roku.

W I kwartale na polskich drogach doszło do 5730 wypadków drogowych. W stosunku do tego samego okresu 2016 roku jest to mniej o 524 zdarzeń tj. o 8,4%.  477 osoby poniosły śmierć  (mniej o 86, tj. o 15,3%), a 7655 zostało rannych (mniej o 734 tj. o 9,6 %)

Zmalała liczba wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców. W I kwartale tego roku policja odnotowała ich 243 (o 21 mniej niż rok wcześniej). W wypadkach spowodowanych przez nietrzeźwych prowadzących zginęło 19 osób ( o 19 mniej niż rok temu), a 294 zostało rannych (o 39 mniej niż rok temu). Policjanci przebadali na trzeźwość 142 tys. kierowców więcej niż rok temu.

Ofiary wypadków wg użytkownika drogi I-III.2017 r.

Rodzaj użytkownika drogi

Ogółem

+/-

%

Zabici

+/-

%

Ranni

+/-

%

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Kierujący

3 504

3 342

-162

-4,6

243

217

-26

-10,7

3 261

3 125

-136

-4,2

Piesi

2 170

1 787

-383

-17,6

205

175

-30

-14,6

1 965

1 612

-353

-18,0

Pasażerowie

2 544

2 262

-282

-11,1

115

85

-30

-26,1

2 429

2 177

-252

-10,4

O g ó ł e m

8 218

7 391

-827

-10,1

563

477

-86

-15,3

7 655

6 914

-741

-9,7

 

Sprawcy wypadków drogowych I-III.2017 r.

Sprawcy

Wypadki

Zabici

Ranni

2016

2017

+/-

%

2016

2017

+/-

%

2016

2017

+/-

%

Kierujący

5 334

4 897

-437

-8,2

406

339

-67

-16,5

6 787

6 113

-674

-9,9

Piesi

560

427

-133

-23,8

98

76

-22

-22,4

466

360

-106

-22,7

 

Ujawnieni nietrzeźwi kierujący w okresie I-III.2017 r.

Naruszony przepis

2016 r.

2017 r.

+/-

%

Art. 87 § 1 KW1

4 172

3 097

- 1075

- 25,8

Art. 87 § 1a KW2

5 571

5 360

- 211

- 3,8

Art. 178a § 1 KK3

13 461

12 696

- 765

- 5,7

Art. 87 § 2 KW4

1 142 1 178

+ 36

+ 3,2

O g ó ł e m

24 346

22 331

- 2 015

- 8,3

 
1 - Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.
2 - Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.
3 - Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
4 - Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1,podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.

Liczba kierujących poddanych badaniu na zawartość alkoholu I-III.2016 r.

I-III.2016 r.

III. 2017 r.

+/-

%

4 828 768

4 971 676

+ 142 908

+ 3,0

Nietrzeźwi sprawcy wypadków drogowych I-III.2017 r.

Sprawcy

Wypadki

Zabici

Ranni

2016

2017

+/-

%

2016

2017

+/-

%

2016

2017

+/-

%

Kierujący

264

243

-21

-8,0

38

19

-19

-50,0

333

294

-39

-11,7

Piesi

146

91

-55

-37,7

18

6

-12

-66,7

131

85

-46

-35,1

 
 

Mapa serwisu