Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 24.05.2017

Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Obrady Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Sebastian Chwałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Markiem Olszewskim, wójtem Lubicza, przewodniczącym Związku Gmin Wiejskich RP, współprzewodniczył majowemu posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Na posiedzeniu przyjęto projekty niemal 40 aktów prawnych, w tym projekt ustawy o spółdzielniach socjalnych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pakiet projektów rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie specjalnych obszarów ochrony siedlisk i projekt Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+.

Następne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego odbędzie się 28 czerwca.

  • Obrady Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
  • Obrady Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
  • Obrady Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
  • Obrady Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
  • Obrady Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
  • Obrady Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Mapa serwisu