Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 31.05.2017

Polska i Słowacja przeciwne automatycznej relokacji uchodźców

Spotkanie w ramach polsko-słowackich konsultacji

Jakub Skiba, sekretarz stanu w MSWiA spotkał się w środę Rudolfem Urbanovičem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej. Oba kraje potwierdziły swój sprzeciw wobec narzucanego siłą mechanizmu automatycznej relokacji.

Spotkanie odbyło się w Warszawie w ramach Polsko-Słowackich Konsultacji Międzyrządowych, którym przewodniczyli Pani Premier Beata Szydło oraz Premier Robert Fico.

Ministrowie omówili kwestię współpracy w obszarze spraw wewnętrznych. Polska i Słowacja współdziałają na tym polu zarówno w wymiarze dwustronnym, jak i w ramach forów regionalnych i Unii Europejskiej.

Ministrowie pozytywnie ocenili współpracę przygraniczną pomiędzy polskimi i słowackimi służbami policyjnymi i granicznymi. Dzięki niej, poziom bezpieczeństwa mieszkańców rejonów przygranicznych stale się podnosi.

Współpraca obu krajów przybiera też formę działań transgranicznych i międzyregionalnych. Są one realizowane na przykład w ramach Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej.

Rozmówcy zwrócili również uwagę na to, że działanie Grupy Wyszehradzkiej jest filarem współpracy obu państw. Polska i Słowacja są zadowolone z dotychczasowej współpracy w ramach tej grupy. Uzgadnianie wspólnego stanowiska wobec konkretnych problemów pozwala Grupie Wyszehradzkiej wypracować spójną odpowiedź na aktualne wyzwania dla bezpieczeństwa wewnętrznego regionu i całej UE.  W drugiej połowie 2017 r. Polska obejmie przewodnictwo w Forum Salzburg, co będzie dobra okazją do dalszej intensywnej współpracy regionalnej.

Spotkanie Ministrów było także okazją do omówienia aktualnej sytuacji związanej z kryzysem migracyjnym. Ministrowie potwierdzili, że Polska i Słowacja nie zgadzają się na jakikolwiek automatyczny system redystrybucji. Wyrazili przekonanie, że najlepszym sposobem rozwiązania problemu migracyjnego jest idea elastycznej solidarności. Opiera się ona na tym, że państwa na dobrowolnie wybierają formy wsparcia. Polska realizuje tą ideę między innymi pomagając ochraniać granice zewnętrzne UE oraz pomagając ofiarom konfliktów tam gdzie najbardziej jest to potrzebne, czyli na miejscu.

  • Spotkanie w ramach polsko-słowackich konsultacji
    Spotkanie w ramach polsko-słowackich konsultacji
  • Spotkanie w ramach polsko-słowackich konsultacji
    Spotkanie w ramach polsko-słowackich konsultacji
  • Spotkanie w ramach polsko-słowackich konsultacji
    Spotkanie w ramach polsko-słowackich konsultacji

Mapa serwisu