Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 01.06.2017

Posiedzenie zespołu zwalczającego przestępstwa gospodarcze

posiedzenie zespołu zwalczającego przestępstwa gospodarcze

Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w MSWiA, przewodniczył w czwartek posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji „Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015 – 2020”.

Podczas spotkania zaprezentowano postępy prac zespołów zadaniowych zajmujących się m.in. kwestiami przestępczości podatkowej, stworzenia systemu ewidencji i zarządzania zabezpieczonym mieniem pochodzącym z przestępstwa oraz omówiono realizację poszczególnych priorytetów programu.

W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa rozwoju, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Cyfryzacji, Prokuratury Krajowej, a także właściwych służb.

Głównym zadaniem Zespołu jest koordynowanie i monitorowanie realizacji inicjatyw mających na celu zwiększenie skuteczności przeciwdziałania i zwalczania przestępstw gospodarczych oraz wzmocnienie efektywności odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw.

Mapa serwisu