Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 14.06.2017

Minister Mariusz Błaszczak do funkcjonariuszy BOR: możemy być dumni z waszego profesjonalizmu, poświęcenia i zaangażowania

 

 

Szef MSWiA wziął udział w obchodach święta Biura Ochrony Rządu, które odbyły się w środę w Warszawie. Minister Błaszczak podziękował funkcjonariuszom za ich służbę i mówił o zmianach jakie czekają tę formację.

- Kiedy rok temu spotykaliśmy się w tym miejscu, przed nami stały wielkie wyzwania – Szczyt NATO i Światowe Dni Młodzieży. To były zadania, które zrealizowaliśmy wspólnie – tak minister zwrócił się do funkcjonariuszy BOR – Oba te wydarzenia zakończyły się wielkim sukcesem. Było bezpiecznie i to jest również Państwa zasługa.

Szef MSWiA przypomniał, że Biuro Ochrony Rządu będzie wkrótce przekształcone w nową, elitarną służbę. Będzie ona dysponować większą liczbą funkcjonariuszy i stosować usprawnione procedury.

- To Wy, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu będziecie trzonem tej nowej formacji. Macie odpowiednią wiedzę i doświadczenie aby pełnić tę służbę – zadeklarował minister.

Zmiany w organizacji BOR zaowocują też większą liczbą szkoleń i poprawą warunków służby.

Minister Błaszczak zaznaczył, że zapewnienie służbom odpowiednich warunków do wypełniania obowiązków jest jego priorytetem. W tym celu do 2020 r. około 9,2 miliarda złotych trafi na takie zadania jak rozbudowa infrastruktury, zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia, czy podwyżki.

- Tak będzie dalej. Rząd będzie dbał o to, żeby bezpieczeństwo Polski i Polaków nie było zagrożone. Państwo jesteście jednym z elementów zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom naszego kraju – stwierdził minister.

Na koniec swojej wypowiedzi szef MSWiA podziękował żołnierzom Armii Krajowej – za to, że uosabiają wzorce zachowania w ekstremalnych chwilach, a także rodzinom funkcjonariuszy – za to, że na co dzień wspierają ich w trudnej służbie.

Szef BOR, gen. Tomasz Miłkowski mówił o wyjątkowym charakterze służby funkcjonariuszy BOR i dużych wymaganiach, jakie się z nią wiążą. Podkreślił, że służba w BOR oznacza stałe samodoskonalenie, często z wykorzystaniem dobrych wzorców z innych państw.

Podczas uroczystości, 9 funkcjonariuszy BOR otrzymało nadane decyzją Prezydenta RP Medale za Długoletnią Służbę. Kolejnych 29 odebrało mianowania na pierwszy i kolejne stopnie oficerskie. Awanse otrzymali też członkowie korpusu chorążych, podoficerów i szeregowych.

Szef BOR wręczył także odznaki honorowe BOR osobom szczególnie zasłużonym. Byli wśród nich żyjący członkowie Kedywu „B” Okręgu Warszawa AK, którego tradycję kontynuuje BOR.

Obecny na uroczystości Paweł Soloch, sekretarz stanu i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego odczytał list Prezydenta RP Andrzej Dudy, skierowany do funkcjonariuszy z okazji ich święta.

Oprócz ministra Blaszczaka w obchodach uczestniczyli: nadinsp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji, gen. brygadier Leszek Suski, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej i gen. bryg. Jacek Bajger, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Wyspecjalizowane formacje, których zadaniem jest ochrona najważniejszych osób w państwie istnieją w Polsce od 1924 r. kiedy to decyzją ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych powołano brygadę ochronną. Miała ona zapewniać bezpieczeństwo prezydenta RP, a jej powstanie było konsekwencją zamachu na pierwszego prezydenta RP Gabriela Narutowicza. 

 • Święto BOR
 • Święto BOR
 • Święto BOR
 • Święto Biura Ochrony Rządu #2
 • Święto Biura Ochrony Rządu #3
 • Święto BOR
 • Święto BOR
 • Święto Biura Ochrony Rządu #4
 • Święto Biura Ochrony Rządu #5
 • Święto BOR
 • Święto BOR
 • Święto Biura Ochrony Rządu #7
 • Święto Biura Ochrony Rządu #8
 • Święto Biura Ochrony Rządu #9
 • Święto Biura Ochrony Rządu #10
 • Święto BOR
 • Święto BOR
 • Święto BOR
 • Święto BOR
 • Święto BOR
 • Święto BOR

Mapa serwisu