Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 19.06.2017

Minister Jakub Skiba zwrócił się do Niemiec o usprawnienie kontroli granicznych

Wiceminister Jakub Skiba, sekretarz stanu w MSWiA i Koordynator ds. Polsko – Niemieckiej Współpracy Regionalnej i Przygranicznej zwrócił się do swojego niemieckiego odpowiednika Dietmara Woidke, Premiera Kraju Związkowego Branderburgia o pilne usprawnienie procesu kontroli na granicy polsko-niemieckiej.

Od 12 czerwca Niemcy przywróciły kontrolę na wewnętrznych granicach Strefy Schengen. Dotyczy to również granicy z Polską. W efekcie, płynność ruchu na granicy bardzo się pogorszyła. W poniedziałek, kolejka samochodów na przejściu granicznym w Jędrzychowie miała aż 13 kilometrów długości, a czas oczekiwania wynosił kilka godzin.

Minister Skiba podkreślił kluczowe znaczenie płynności ruchu na granicy. Jest on ważny nie tylko dla przewozu towarów, ale też dla osób prywatnych – w kontekście coraz bliższego okresu wakacyjnego.

Minister wyraził nadzieję na szybkie rozwiązanie tego problemu. Zadeklarował też pełną współpracę ze strony służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jako Koordynator ds. Polsko – Niemieckiej Współpracy Regionalnej i Przygranicznej minister Skiba odbywa regularne spotkania ze swoim niemieckim odpowiednikiem. Wspólnie z nim działa też na rzecz lepszej współpracy pomiędzy oboma krajami, inicjuje wspólne projekty i nadzoruje realizację celów wskazanych w Traktacie o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami.

skan listu min. Skiby

Mapa serwisu