Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 21.06.2017

Trwa realizacja projektów przeciwpowodziowych w dorzeczu Odry i Wisły

posiedzenie komitetów sterujących projektów przeciwpowodziowych

Postępują prace nad dwoma projektami przeciwpowodziowymi w dorzeczu Odry i Wisły. We wtorek w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji obradowały ich Komitety Sterujące.  Tym razem obradom przewodniczył Mariusz Gajda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. W posiedzeniach uczestniczył również Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podczas posiedzenia, Komitety Sterujące zaakceptowały informację o postępach w realizacji obu projektów, a także przyjęły planowane źródła finansowania dla tych inwestycji na kolejne lata.

Celem „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” oraz „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry” jest budowa i modernizacja infrastruktury przeciwpowodziowej. Łączna wartość obydwu Projektów wynosi ponad 1,9 mld euro, a ich zakończenie ma poprawić bezpieczeństwo ponad 7,7 milionów mieszkańców.

W obydwu posiedzeniach wzięli udział również przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz wojewodowie, a także przedstawiciele Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, który współfinansuje realizację projektów.

 • Posiedzenie Komitetów Sterujących projektów przeciwpowodziowych
  Posiedzenie Komitetów Sterujących projektów przeciwpowodziowych
 • Posiedzenie Komitetów Sterujących projektów przeciwpowodziowych
  Posiedzenie Komitetów Sterujących projektów przeciwpowodziowych
 • Posiedzenie Komitetów Sterujących projektów przeciwpowodziowych
  Posiedzenie Komitetów Sterujących projektów przeciwpowodziowych
 • Posiedzenie Komitetów Sterujących projektów przeciwpowodziowych
  Posiedzenie Komitetów Sterujących projektów przeciwpowodziowych
 • Posiedzenie Komitetów Sterujących projektów przeciwpowodziowych
  Posiedzenie Komitetów Sterujących projektów przeciwpowodziowych
 • Posiedzenie Komitetów Sterujących projektów przeciwpowodziowych
  Posiedzenie Komitetów Sterujących projektów przeciwpowodziowych

Mapa serwisu