Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 20.06.2017

Wiceminister Jakub Skiba na Forum Salzburg: trzeba uczynić wszystko aby zagwarantować bezpieczeństwo obywatelom

Forum Salzburg

We wtorek zakończyło się dwudniowe Forum Salzburg, w którym wzięli udział Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji wraz z wiceministrem Jakubem Skibą. Uczestnicy rozmów zgodzili się, że bezpieczeństwo granic Unii Europejskiej powinno być priorytetem jej państw członkowskich.

Oprócz ochrony granic, główne tematy poruszone na zakończonym właśnie forum to problem terroryzmu i wyzwania związane z migracją.

Obecny na podsumowaniu rozmów wiceminister Skiba stwierdził, że choć Polska jest położona najbardziej na północ spośród członków forum, to rozumie problemy krajów narażonych na nielegalną imigrację. Zaznaczył też, że wszystkie państwa UE powinny z takim samym zaangażowaniem pracować nad zapewnieniem bezpieczeństwa swoim obywatelom.

W drugiej połowie 2017 r. Polska obejmie przewodnictwo forum. Minister Błaszczak podkreślał, że jednym z najważniejszych tematów dla naszej prezydencji będzie problem retencji danych, czyli zatrzymywania przez operatorów szczegółowych informacji o połączeniach za pomocą komunikacji elektronicznej.

Forum Salzburg to nieformalna inicjatywa, która skupia ministrów spraw wewnętrznych państw Europy Środkowej, która została zainicjowana podpisaniem, w lipcu 2001 r. w Salzburgu, przez Ministrów Spraw Wewnętrznych Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier oraz przez Komisarza UE ds. Sprawiedliwości  i Spraw Wewnętrznych Deklaracji Partnerstwa w zakresie Bezpieczeństwa, tzw. Deklaracji Salzburskiej. Deklaracja Salzburska była wyrażeniem woli politycznej w zakresie budowy Wspólnej Europy w oparciu o nową formułę bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla wszystkich obywateli Europy, a także nadania specjalnego znaczenia regionowi Europy Środkowej.

Państwami członkowskimi Forum Salzburg są: Austria, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja i Słowenia.

  • Forum Salzburg
  • Forum Salzburg
  • Forum Salzburg
  • Forum Salzburg
  • Forum Salzburg
  • Forum Salzburg

Mapa serwisu