Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 28.06.2017

Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Obrady Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Podczas posiedzenia przyjęto projekty niemal 40 aktów prawnych, w tym projekt Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018, projekt Ustawy o rynku mocy złożony przez Ministerstwo Energii, a także projekt Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”. Ponadto Małgorzata Sinica, Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego, przedstawiła samorządowcom informację na temat organizacji Zlotu ZHP w Gdańsku w 2018 roku oraz Jamboree w 2023 roku, wraz z propozycją współpracy w realizacji tych wydarzeń.

Kolejne posiedzenie odbędzie się 19 lipca.

  • Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego #2
  • Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego #3
  • Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego #4
  • Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego #5
  • Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego #6
  • Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego #7

Mapa serwisu