Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 30.06.2017

W MSWiA trwają prace nad poprawą warunków pracy policjantów

Spotkanie min. Zielińskiego z przedstawicielami NSZZ Policjantów

Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA spotkał się w czwartek z przedstawicielami NSZZ Policjantów. Tematem rozmowy były złożone przez stronę związkową propozycje dotyczące różnych aspektów pracy policjantów, w tym między innymi wynagrodzeń, emerytur i opieki zdrowotnej.

Spotkanie odbyło się na wniosek Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Wiceminister Zieliński zapoznał się z przedstawionymi mu propozycjami. Dotyczyły one wynagrodzeń, emerytur oraz szkoleń i doskonalenia zawodowego. Poruszono tez temat zwolnień chorobowych, tzw. L4 oraz nadgodzin.

Jak poinformował wiceszef MSWiA że szereg poruszonych przez związkowców spraw jest obecnie w realizacji albo zostało już zrealizowanych.

Minister Zieliński podkreślił, że poprawa warunków funkcjonowania Policji jest priorytetem dla MSWiA. Kierownictwo resortu jest otwarte na konstruktywne propozycje zmian. Ponadto, zaproponował związkom współpracę w ramach zespołów funkcjonujących w MSWiA i w KGP. Zespoły te opracowują propozycje zmian przepisów w kwestiach poruszanych na spotkaniu.

W dalszej części spotkania poruszono temat przypadków przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy we Wrocławiu i Lublinie. Minister Zieliński przypomniał, że jednostkowe przypadki negatywnych zachowań nie mogą wpływać na postrzeganie całej formacji. Jego zdaniem byłoby to krzywdzące dla wszystkich policjantów, którzy działają zgodnie z prawem, rotą ślubowania i etosem policjanta.

Oprócz wiceministra Zielińskiego w czwartkowym spotkaniu uczestniczyli: nadinsp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji, insp. Helena Michalak, zastępca Komendanta Głównego Policji, Rafał Jankowski, przewodniczący ZG NSZZ Policjantów i Sławomir Koniuszy, członek ZG NSZZ Policjantów.  

 • Spotkanie min. Zielińskiego z przedstawicielami NSZZ Policjantów
  Spotkanie min. Zielińskiego z przedstawicielami NSZZ Policjantów
 • Spotkanie min. Zielińskiego z przedstawicielami NSZZ Policjantów
  Spotkanie min. Zielińskiego z przedstawicielami NSZZ Policjantów
 • Spotkanie min. Zielińskiego z przedstawicielami NSZZ Policjantów
  Spotkanie min. Zielińskiego z przedstawicielami NSZZ Policjantów
 • Spotkanie min. Zielińskiego z przedstawicielami NSZZ Policjantów
  Spotkanie min. Zielińskiego z przedstawicielami NSZZ Policjantów
 • Spotkanie min. Zielińskiego z przedstawicielami NSZZ Policjantów
  Spotkanie min. Zielińskiego z przedstawicielami NSZZ Policjantów
 • Spotkanie min. Zielińskiego z przedstawicielami NSZZ Policjantów
  Spotkanie min. Zielińskiego z przedstawicielami NSZZ Policjantów

Mapa serwisu