Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 04.07.2017

Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa

Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. i Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A., organizuje i Letnią Szkołę Cyberbezpieczeństwa pod hasłem "Cyber Odyseja - wyzwania XXI wieku".

Patronat nad I Letnią Szkołą Cyberbezpieczeństwa objęli:

  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego,
  • Minister Cyfryzacji ,
  • Minister Obrony Narodowej,
  • Prokurator Krajowy.

Pierwsza edycja Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa skierowana jest w szczególności do operatorów infrastruktury krytycznej, na których spoczywa między innymi obowiązek ochrony przed zagrożeniami związanymi z aktami szeroko rozumianej cyberprzestępczości i cyberterroryzmu. Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa daje im możliwość pogłębienia wiedzy, zapoznania się z krajowymi i zagranicznymi rozwiązaniami, a także wymiany doświadczeń, będąc w rezultacie szansą na wypracowanie wzorców bezpieczeństwa do praktycznego wykorzystania w każdej organizacji.

Uczestnicy Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa wezmą udział w zajęciach prowadzonych przez wybitnych ekspertów, teoretyków i praktyków związanych zarówno z zabezpieczeniem infrastruktury krytycznej, jak i z pracą procesową oraz operacyjną organów ścigania. W ramach warsztatów przedstawione i omówione zostaną przypadki zdiagnozowanych cyberataków. Uzupełnieniem każdego z tematów będą wspólne ćwiczenia prowadzone przez eksperta z danej dziedziny.

Program Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa realizowany będzie w formie wykładów i warsztatów naukowo-praktycznych odbywających się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w dniach 10 - 14 lipca 2017 roku.

 

Mapa serwisu