Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 07.07.2017

O metodach radzenia sobie z migracją na radzie JHA w Tallinnie

rada JHA

W piątek w Tallinnie zakończyło się nieformalne posiedzenie Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA). W dyskusji na temat wyzwań związanych z migracją Polskę reprezentował Jakub Skiba, sekretarz stanu w MSWiA.

Ministrowie spraw wewnętrznych państw członkowskich UE debatowali między innymi o ostatnim zwiększonym napływie migrantów do wybrzeży Włoch. W ocenie Polski, bez odpowiednich działań prewencyjnych i odstraszających, nawet najskuteczniejsze rozwiązania wewnątrzunijne nie będą w stanie sprostać masowej migracji. Kraje UE muszą podjąć działania ograniczające przyczyny migracji u źródła i zdecydowanie wzmocnienie skuteczność polityki powrotowej. Unia musi odejść od polityki otwartych drzwi – dotychczasowe podejście doprowadziło do kryzysu na niespotykaną dotąd skalę, a konsekwencje i odpowiedzialność za wywołany chaos próbuje się przerzucić na poszczególne państwa. Minister Skiba wyraźnie podkreślił, że Polska konsekwentnie sprzeciwia się narzuceniu obowiązkowych mechanizmów relokacji.

Uczestnicy spotkania poruszyli też temat wymiany informacji pomiędzy państwami. Jest to ważne ze względu na rosnące wyzwania związane z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i zarządzaniem migracją.

Mapa serwisu