Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 13.07.2017

Podziękowanie wiceministra Jarosława Zielińskiego dla służb

Podczas czwartkowego spotkania Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA, podziękował służbom za profesjonalne zabezpieczenie ostatnich wydarzeń publicznych, w tym wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa raz Global Forum, które odbyły się w dniach 6-7 lipca 2017 r. w Warszawie.

Minister Zieliński pogratulował przedstawicielom służb MSWiA oraz służby medycznej znakomitej współpracy. Podczas wizyty prezydenta Trumpa, a także pozostałych wydarzeń, o których bezpieczeństwo dbały służby, nie doszło do żadnych poważnych incydentów.

Rozmowa była również okazją do podsumowania doświadczeń, które wynikają z dotychczasowej pracy przy podobnych wydarzeniach. Uczestnicy krótko przedstawili najważniejsze, ich zdaniem, aspekty takich zadań. Omówiono też elementy, które mogą wymagać dodatkowej pracy.

Przedstawiciele Departamentu Zdrowia MSWiA przedstawili informacje na temat zabezpieczania medycznego przedsięwzięcia oraz podali dane dotyczące liczby interwencji medycznych, w szczególności na Placu Krasińskich w trakcie przemówienia Prezydenta USA Pana Donalda Trumpa.

Pan Minister Jarosław Zieliński wysoko ocenił profesjonalizm przygotowania zabezpieczenia oraz wychodząc naprzeciw postulatom uczestników spotkania pozytywnie ustosunkował się do pomysłu organizacji grup zadaniowych przedstawicieli służb, które w przypadku realizacji tego typu przedsięwzięć mogłyby koordynować na roboczo działania w poszczególnych obszarach zabezpieczenia, np. pirotechniczne. 

Na spotkaniu obecni byli: nadinsp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji, gen. brygadier Leszek Suski, Komendant Główny Straży Pożarnej i  gen. Tomasz Miłkowski, szef BOR.

  • Podziękowanie dla służb
  • Podziękowanie dla służb
  • Podziękowanie dla służb
  • Podziękowanie dla służb
  • Podziękowanie dla służb
  • Podziękowanie dla służb

Mapa serwisu