Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 13.07.2017

Nominacje dla komendantów szkół pożarniczych

Nominacje dla komendantów Państwowej Straży Pożarnej

Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA wręczył w czwartek decyzje o powierzeniu obowiązków na stanowiska kierownicze w szkołach pożarniczych PSP czterem funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej:

  • st. bryg. mgr. inż. Krzysztofowi Kociołkowi powierzył pełnienie obowiązków zastępcy komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie z dniem 13 lipca 2017 r.
  • st. bryg. dr. inż. Janowi Kołdejowi powierzył pełnienie obowiązków zastępcy komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie z dniem 14 lipca 2017 r.
  • st. bryg. mgr. inż. Jackowi Antosowi powierzył pełnienie obowiązków komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy z dniem 17 lipca 2017 r.
  • bryg. mgr. inż. Sławomirowi Dylewskiemu powierzył pełnienie obowiązków zastępcy komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy w dniu 17 lipca 2017 r.

Podczas uroczystości wiceminister Jarosław Zieliński podkreślił dużą rolę jaką pełnią szkoły pożarnicze w kształceniu kadr Państwowej Straży Pożarnej. Komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski zaznaczył także, że powołani komendanci odznaczają się profesjonalizmem oraz posiadają duże doświadczenie we współpracy z adeptami pożarnictwa.

  • Nominacje dla komendantów Państwowej Straży Pożarnej
  • Nominacje dla komendantów Państwowej Straży Pożarnej
  • Nominacje dla komendantów Państwowej Straży Pożarnej

Mapa serwisu