Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 13.07.2017

O strażach miejskich i gminnych w MSWiA

Nowelizacja aktów prawnych dotyczących funkcjonowania straży gminnych była jednym z tematów posiedzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi). Spotkanie prowadził Jarosław Zieliński, przewodniczący Zespołu, sekretarz stanu w MSWiA.

Podczas posiedzenia wiceminister Jarosław Zieliński podkreślił, że ewentualna zmiana przepisów określających funkcjonowanie straży musiałaby zmierzać do zwiększenia skuteczności działania tej formacji. Wiceszef MSWiA  zaproponował wspólną analizę proponowanych zmian prawnych, które w ostatnich miesiącach licznie napływały do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podkreślił jednak, że Rząd konsekwentnie stoi na stanowisku, iż  bezpieczeństwo to odpowiedzialność Państwa, gdyż tylko w ten sposób możliwe jest jego zapewnienie na jednakowym poziomie w skali całego kraju.  Dodał również, że ministerstwo nie planuje przywrócić strażom gminnym uprawnień w zakresie kontroli ruchu drogowego z wykorzystaniem tzw. fotoradarów.

Rezultatem posiedzenia było powołanie trzech grup roboczych: do spraw organizacji straży gminnych, do spraw kompetencji straży gminnych oraz do spraw świadczeń socjalnych. Do każdej z nich zostały zaproszeni przedstawiciele samorządów i straży gminnych.

Czwartkowe spotkanie było pierwszym po nowelizacji zarządzenia Nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi). Zmiany dotyczące Zespołu zostały podyktowane przede wszystkim nowym przyporządkowaniem działów administracji poszczególnym ministrom oraz wprowadzeniem dla nich nowych zakresów obowiązków. Jednakże nowelizacja zarządzenia stała się także okazją do wprowadzenia przepisów, które mają na celu usprawnić prace Zespołu.

Komendant Główny Policji w imieniu wszystkich swoich funkcjonariuszy podziękował strażom gminnym za współpracę w zakresie zapewniania porządku publicznego. Podkreślił, że straże gminne to naturalny partner policji w licznych zadaniach prewencyjnych. Minister Jarosław Zieliński potwierdził ze swojej strony dobrą ocenę tej współpracy. Podczas posiedzenia głos zabierali również przedstawiciele samorządów, straży gminnych, jak i związków zawodowych, również wskazując na potrzebę podjęcia działań i współpracę w obszarze funkcjonowania straży gminnych.

W spotkaniu udział wzięli Członkowie Zespołu, w tym Komendant Główny Policji, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Ponadto, w posiedzeniu licznie uczestniczyli przedstawiciele strony samorządowej, w tym jednostek straży gminnych i miejskich, a także związków zawodowych.

Kolejne posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi) zaplanowano na koniec bieżącego roku.

  • Posiedzenie zespołu ws. Straży Miejskich
  • Posiedzenie zespołu ws. Straży Miejskich
  • Posiedzenie zespołu ws. Straży Miejskich
  • Posiedzenie zespołu ws. Straży Miejskich
  • Posiedzenie zespołu ws. Straży Miejskich
  • O strażach miejskich i gminnych w MSWiA

Mapa serwisu