Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 14.07.2017

165 przejść dla pieszych zostanie zmodernizowanych ze środków MSWiA

Przejścia dla pieszych

31 projektów w 16 województwach otrzyma w sumie 1,5 mln zł dofinansowania w ramach programu „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka. Pieniądze pozwolą na remonty i modernizację przejść dla pieszych.

Przewidziane w projektach prace to między innymi montaż sygnalizatorów ostrzegawczych, doświetlenie przejść, wykonanie progów zwalniających, czy nawet montaż inteligentnego systemu, który pulsującym światłem ostrzega kierowców o  pieszych w pobliżu przejścia.

Program „Razem bezpieczniej” powstał w 2007 r. z inicjatywy ś.p. Władysława Stasiaka. Program wspierał działania na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych i projekty na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym. Wpływać na podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa w zakresie zapobiegania przestępczości i zachowań aspołecznych. W 2016 r. minister Mariusz Błaszczak zaproponował reaktywację programu, któremu nadano imię śp. Władysława Stasiaka. Nowa edycja promuje działania na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Wspierane są między innymi projekty związane z przeciwdziałaniem przemocy, narkomanii oraz ograniczaniem dostępu do substancji psychoaktywnych, a także działania dotyczące bezpieczeństwa w miejscach publicznych.  Na realizację programu w latach 2016-2017 przeznaczono w sumie 8 mln 700 tys. zł.

Więcej informacji o programie „Razem Bezpieczniej” można odnaleźć na jego stronie internetowej.

  • przejścia dla pieszych

Mapa serwisu