Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 14.07.2017

Zmodernizowana Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie już funkcjonuje

Otwarcie KPP w Chełmnie

- Pełnicie trudną i odpowiedzialną służbę. Dziękuję za dotychczasowe działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu chełmińskiego – powiedział szef MSWiA Mariusz Błaszczak na otwarciu gruntownie zmodernizowanej Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie.

Dzięki przeprowadzonej modernizacji budynek komendy spełnia teraz najwyższe standardy i wymogi przewidziane dla tego typu jednostek Policji. Minister Mariusz Błaszczak podkreślił, że dzięki unowocześnieniu komendy ponad 100 funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Policji będzie miało godne warunki służby i pracy. Szef MSWiA zaznaczył, że niewątpliwie przyczyni się do to podniesienia standardu pracy funkcjonariuszy oraz zdecydowanej poprawy warunków obsługi obywateli.

Minister zwrócił również uwagę, że oprócz odpowiednich warunków służby, policjanci powinni być również godnie wynagradzani. - To od Was na co dzień zależy bezpieczeństwo Polaków – mieszkańców powiatu chełmińskiego. Chroniąc je, nierzadko narażacie własne zdrowie, a nawet życie. Dlatego zasługujecie, aby za swój wysiłek otrzymywać należyte wynagrodzenie – podkreślił minister Mariusz Błaszczak.

Minister spraw wewnętrznych i administracji przypomniał, że zgodnie z Programem Modernizacji Służb Mundurowych, od 1 stycznia 2017 r. funkcjonariusze otrzymali średnio 253 zł podwyżki na etat. Wzrost wynagrodzeń objął też pracowników cywilnych i przeciętnie wynosi 250 zł na stanowisko. Od 1 stycznia 2019 r. zostanie uruchomiona kolejna transza podwyżek - średnio 309 zł na etat. Oznacza to, że w 2020 r. funkcjonariusze będą zarabiać średnio o 609 zł więcej. Z kolei wynagrodzenia pracowników wzrosną średnio o 597 zł.

Szef MSWiA podkreślił, że priorytetem rządu Prawa i Sprawiedliwości jest zapewnienie bezpieczeństwa Polakom. – Dlatego przywracamy posterunki Policji zlikwidowane podczas rządów koalicji PO-PSL, wprowadziliśmy Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz nowe standardy pracy dzielnicowych, tak aby ich służba była skierowana w stronę współpracy z mieszkańcami – powiedział minister Mariusz Błaszczak. Zaznaczył jednocześnie, że Polska jest bezpiecznym krajem dzięki pracy wszystkich służb mundurowych podległych MSWiA. - Dzięki temu Polska nie stanie się krajem tranzytowym do przerzutu ludzi. Nasza granica jest szczelna, Straż Graniczna wywiązuje się z polecenia zapewnienia jej szczelności w sposób celujący – podkreślił szef MSWiA.

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej, a sam budynek ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. Od lat 70-tych budynek nie przeszedł żadnej generalnej modernizacji, poza niewielkimi remontami i bieżącymi konserwacjami.

Koszt kompleksowego remontu komendy wyniósł niemal 4,7 mln zł. Oprócz głównego budynku komendy zmodernizowano także  budynek garażowy oraz magazynowy.

W otwarciu zmodernizowanej Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie wzięli również udział nadinspektor Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji oraz Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.

  • Otwarcie Posterunku Chełmno
  • Otwarcie Posterunku Chełmno
  • Otwarcie Posterunku Chełmno
  • Otwarcie Posterunku Chełmno
  • Otwarcie komendy policji w Chełmnie
    Otwarcie komendy policji w Chełmnie
  • Otwarcie komendy policji w Chełmnie
    Otwarcie komendy policji w Chełmnie

Mapa serwisu