Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 17.07.2017

Pieniądze na usuwanie klęsk żywiołowych

Spotkanie w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim

- Dzięki tym pieniądzom pomagamy w usuwaniu klęsk żywiołowych – powiedział w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim wiceminister Jarosław Zieliński.

 W poniedziałek sekretarz stanu w MSWiA wręczył przedstawicielom samorządów województwa podlaskiego promesy finansowe na dofinansowanie w 2017 roku zadań związanych z usuwaniem szkód wyrządzonych w infrastrukturze komunalnej. – Staramy się jak najszybciej przekazywać pieniądze wojewodom, bo wiemy jak bardzo są one potrzebne – podkreślił wiceminister Jarosław Zieliński.

W ramach przydzielonych przez MSWiA w 2017 r.  promes finansowych w wysokości 8,6 mln zł, przebudowanych  lub wyremontowanych  zostanie  6 odcinków dróg  gminnych i  4 odcinki dróg powiatowych oraz  wykonany zostanie  remont mostu drogowego na rzece Brzozówka w Gminie Jaświły.  Przebudowane będą ponadto przepusty drogowe w ciągu tych dróg oraz  zakończony  zostanie  remont  budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie, uszkodzonego w wyniku obfitych opadów deszczu w 2016 roku.

Promesy w łącznej kwocie 3.055.700,- zł przyznane zostały dla :

1)    Powiatu Sokólskiego;

2)    Powiatu Sejneńskiego;

3)    Powiatu Bielskiego;

4)    Gminy Nowe Piekuty;,

5)    Gminy Boćki;

6)    Gminy Grabowo.

7)    Powiat Moniecki (dodatkowa promesa zwiększająca kwotę  środków  przyznanych  na remont mostu w  I półroczu 2017 r.)                                                                                                                                     

Ogółem wsparcie finansowe w roku 2017 uzyskało 12 samorządów, w tym 6 powiatów oraz 6 gmin. Nadmienić należy, iż w ramach usuwania szkód w infrastrukturze komunalnej – w roku  2016  kwota udzielonej pomocy z budżetu państwa  wyniosła  6,1 mln zł. 

Mapa serwisu