Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 19.08.2017

Minister Mariusz Błaszczak: Samorządy otrzymały już 42 mln zł na zasiłki celowe

Spotkanie w Komendzie Powiatowej PSP w Chojnicach

- Samorządy na zasiłki celowe otrzymały już 42 mln zł. Wsparcie skierowane jest do ponad 7,3 tysiąca rodzin - powiedział Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji po spotkaniu dotyczącym sytuacji po przejściu nawałnic. W sobotniej odprawie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach uczestniczyła premier Beata Szydło, ministrowie oraz szefowie służb.

Minister Mariusz Błaszczak przypomniał, że w poprzednią sobotę kilka godzin po nawałnicach, które przeszły nad Polską odebrał meldunki od komendantów wojewódzkich na temat przebiegu działań ratowniczych w poszczególnych regionach. – Wtedy trwała akcja ratowania życia i zdrowia ludzi dotkniętych nawałnicą. Chciałbym bardzo mocno podkreślić, że jestem dumny z postawy strażaków z PSP i OSP – powiedział szef MSWiA. Minister wyjaśnił, że dzisiejsze spotkanie poświęcone było tematowi usuwania skutków burz, które przeszły nad Polską. 

– Służby były na miejscu i niosły pomoc natychmiast po nawałnicach. Sukcesywnie do tych akcji włączali się z każdą godziną przedstawiciele kolejnych służb i usuwali skutki nawałnic – zapewniła premier Beata Szydło odnosząc się do wydarzeń z ubiegłego tygodnia. 

Ułatwienia dla poszkodowanych  

Minister Mariusz Błaszczak przypomniał, że rząd wprowadził ułatwienia dla osób, które ucierpiały podczas nawałnic. – Błyskawicznie zostało wydane i podpisane przez Panią Premier rozporządzenie dotyczące skrócenia procedur związanych z odbudową i remontami zniszczonych domów – podkreślił szef MSWiA. Dokument wymienia gminy z województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, w których będą obowiązywały uproszczone procedury związane z uzyskiwaniem zgód na odbudowę i remont budynków. Tam, gdzie kiedyś potrzebne było zezwolenie na budowę, teraz wystarczy zgłoszenie. Remont  będzie można przeprowadzić bez żadnych formalności. Uproszczony zostanie też  odbiór budynków, które zostały wyremontowane lub odbudowane. 

Wprowadzone zostało również rozwiązanie, które przewiduje, że szacowaniem strat oprócz rzeczoznawców mogą zajmować się inspektorzy nadzoru budowlanego. – Jak informują wojewodowie cały system już funkcjonuje. W poszczególnych województwach działają zespoły, które szacują straty – zapewnił minister Mariusz Błaszczak.  

Wyższe zasiłki celowe

- Kolejną decyzją rządu jest podwyższenie zasiłków celowych na odbudowę zniszczonych budynków – przypomniał szef MSWiA. Do tej pory była to kwota do 100 tysięcy złotych. Teraz mieszkańcy, których domy zostały zniszczone mogą otrzymać do 200 tysięcy złotych. Nowym rozwiązaniem jest również możliwość wsparcia rolników. – Dotychczas była pewna luka, która polegała na tym, że budynki gospodarcze nie były objęte wsparciem finansowym objętym przez rząd – wskazał minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Na ten cel będzie można otrzymać do 100 tysięcy złotych. – Zależy na tym, żeby jak najszybciej naprawić szkody, które wyrządziła natura – zapewnił minister.

  • Spotkanie w Komendzie Powiatowej PSP w Chojnicach
  • Konferencja prasowa
  • Spotkanie w Komendzie Powiatowej PSP w Chojnicach
  • Spotkanie w Komendzie Powiatowej PSP w Chojnicach
  • Spotkanie w Komendzie Powiatowej PSP w Chojnicach
  • Spotkanie w Komendzie Powiatowej PSP w Chojnicach
  • Spotkanie w Komendzie Powiatowej PSP w Chojnicach

Mapa serwisu