Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 30.08.2017

Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Posiedzenie KWRiST

Sebastian Chwałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, wraz z Adamem Struzikiem, marszałkiem województwa mazowieckiego reprezentującym Związek Województw RP, współprzewodniczył sierpniowemu posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Podczas posiedzenia przyjęto projekty ponad 30 aktów prawnych, w tym projekt ustawy Prawo przedsiębiorców oraz projekt ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców autorstwa Ministerstwa Rozwoju, a także projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Kolejne posiedzenie odbędzie się 27 września.

  • Posiedzenie KWRiST
    Posiedzenie KWRiST
  • Posiedzenie KWRiST
    Posiedzenie KWRiST
  • Posiedzenie KWRiST
    Posiedzenie KWRiST

Mapa serwisu