Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 01.09.2017

Beata Szydło i Mariusz Błaszczak rozmawiali z wojewodami o usuwaniu skutków nawałnic

Odprawa po nawałnicach

- Rozpoczynamy kolejny etap naprawiania szkód wywołanych przez nawałnice - powiedział Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji, podczas odprawy z premier Beatą Szydło i wojewodami pomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim, regionów najbardziej dotkniętych przez sierpniowe wichury. Zarówno ja jak i pani premier odwiedzaliśmy tereny dotknięte kataklizmem i widzieliśmy, jak wygląda sytuacja mieszkających tam ludzi – dodał. Szefowa rządu zwróciła uwagę, że konieczne jest jak najszybsze udzielanie pomocy tym, którzy stracili dach nad głową, tak by mogli bez strachu myśleć o zimie.

Wojewodowie poinformowali panią premier i ministra o postępach w naprawianiu szkód wywołanych przez kataklizm. Komisje szacujące straty w poszczególnych województwach zakończyły większość prac i obecnie zajmują się weryfikowaniem spływających na bieżąco wniosków. Naprawa zniszczonych budynków mieszkalnych i gospodarczych w województwie pomorskim kosztować będzie około 27 milionów złotych, natomiast w wielkopolskim około 38 milionów złotych. Najbardziej ucierpiało województwo kujawsko-pomorskie, gdzie straty oszacowano na 200 milionów złotych. Liczby te mogą się zmienić, ze względu na to, że cały czas pojawiają się nowe wnioski o pomoc, które są weryfikowane.

Urzędy wojewódzkie są gotowe do przekazywania pieniędzy do samorządów w miarę potrzeb.

Wojewodowie podziękowali również Beacie Szydło i Mariuszowi Błaszczakowi za wprowadzenie zmian w prawie, które znacząco ułatwiają udzielenie pomocy poszkodowanym. Uproszczone procedury przyznawania środków finansowych oraz umożliwienie pracy w komisjach szacujących straty inspektorom nadzoru budowlanego znacząco przyspieszyły proces usuwania szkód.

Nadbrygadier Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, poinformował panią premier i szefa MSWiA o działaniach, jakie prowadzi podlegająca mu służba. Strażacy pomagają dostawcom energii elektrycznej w naprawach sieci przesyłowych, zajmują się usuwaniem zagrażających bezpieczeństwu drzew i gałęzi, oraz zabezpieczają plandekami zniszczone dachy.

Premier i minister spraw wewnętrznych i administracji zaapelowali do wojewodów o wypracowanie sposobu komunikacji z obywatelami, którzy mogli ucierpieć w wyniku nawałnic. Każdy mieszkaniec powinien zostać poinformowany o formach pomocy, jakie mu przysługują oraz sposobach starania się o nią.

- Teraz najważniejsze jest, aby pieniądze jak najszybciej docierały do potrzebujących – podsumował odprawę Mariusz Błaszczak.

  • Odprawa dotycząca szacowania strat po nawałnicach #1
  • Odprawa dotycząca szacowania strat po nawałnicach #3
  • Odprawa dotycząca szacowania strat po nawałnicach #4

Mapa serwisu