Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 18.09.2017

Na szczycie Popa Iwana otwarto Polsko-Ukraińską Stację Ratownictwa Górskiego

Polskie Obserwatorium Astronomiczne na szczycie Popa Iwana

Na głównym grzbiecie ukraińskiego pasma Czarnohory zaczęła oficjalnie działać Polsko-Ukraińska Stacja Ratownictwa Górskiego. To część projektu mającego na celu ponowne otwarcie zrewitalizowanego obserwatorium astronomiczno-meteorologicznego na Popie Iwanie. W weekendowych uroczystościach wziął udział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jakub Skiba i delegacja MSWiA. 

Wybudowane w 1938 r. Polskie Obserwatorium Astronomiczne było wówczas jedną z najnowocześniejszych placówek na świecie.  Po wojnie  popadło w ruinę. Opuszczony przez 70 lat budynek na szczycie Popa Iwana (trzecia co do wysokości góra w Czarnohorze) ma teraz stanowić obiekt polsko-ukraińskiej współpracy akademickiej w zakresie badań botanicznych, geologicznych, sejsmologicznych, meteorologicznych i astronomicznych. Projekt przewiduje też odbudowę górskiej chaty polskiego pisarza Stanisława Vincenza, która służyć będzie jako Polsko-Ukraiński Dom Współpracy. Kompleksowa rewitalizacja obserwatorium astronomiczno-meteorologicznego w Czarnohorze była przedmiotem wniosku o dofinasowanie złożonego przez Uniwersytet Warszawski wspólnie z ukraińskim Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020, we wdrażanie którego jest zaangażowane również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na szczycie Popa Iwana odbyła się w sobotę ceremonia poświęcenia odbudowanej z polskich funduszy części budynku, która będzie służyła jako stała „goprówka”.  Obok przedstawicieli władz państwowych Polski i Ukrainy na szczycie pojawili się duchowni Kościołów rzymskokatolickiego, grekokatolickiego i prawosławnego, a przede wszystkim główni  inicjatorzy odbudowy obserwatorium – dyrektor Centrum Studiów Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego Jan Malicki oraz rektor Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwano-Frankiwsku  prof. Igor Cependa.  - To miejsce przestało już być ruiną. Po kilkudziesięciu lat przerwy zaczęło od nowa żyć – powiedział po ceremonii sekretarz stanu w MSWiA Jakub Skiba.

Dzień wcześniej odbyły się wspólne ćwiczenia Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy.

Podczas wizyty delegacja MSWiA oddała również hołd polskim legionistom, przedstawicielom polskiej inteligencji wymordowanym przez hitlerowców, bohaterom powstań narodowych, uczestnikom I i II Wojny Światowej, a także ukraińskim ofiarom wydarzeń na kijowskim Majdanie z 2014 roku.  Złożono kwiaty i zapalono znicze w miejscach pamięci w rejonach Obwodu Iwanofrankiwskiego min. na Przełęczy Legionów w paśmie Gorganów, na Cmentarzu Legionistów w Rafajłowej, w miejscu eksterminacji polskiej inteligencji Stanisławowa w 1941 roku w Czarnym Lesie oraz na Cmentarzu katolickim w Iwano-Frankiwsku.

Delegacja MSWiA wzięła też udział w X Spotkaniach Polsko-Ukraińskich w Jaremczu, w obwodzie Iwanofrankiwskim na Ukrainie. Konferencja, zbierająca najwybitniejszych specjalistów z zakresu relacji między Polską a Ukrainą, stanowi platformę łączącą środowiska naukowe, patriotyczne, przedstawicieli struktur lokalnych, polityków oraz dyplomatów. Tegoroczne spotkanie zatytułowane: „Historia, Współczesność, Przyszłość” zorganizowane było tradycyjnie przez władze Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano–Frankiwsku, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Redakcję gazety „Kurier Galicyjski” oraz Instytut Badań Politycznych i Etno-nacjonalnych im. Iwana Karusa NAN Ukrainy. Podczas spotkania podejmowano takie kwestie jak: dwustronne relacje międzypaństwowe w kontekście polityki zachodnich graczy politycznych, zagrożenia dla Ukrainy i Polski w warunkach agresywnej polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, polsko-ukraiński dialog w kontekście presji przeszłości czy nowe wyzwania i możliwości w gospodarczym wymiarze stosunków dwustronnych. 

 • Poświęcenie odbudowanej z polskich funduszy części budynku
  Poświęcenie odbudowanej z polskich funduszy części budynku
 • Delegacja MSWiA oddaje hołd na cmentarzu w Czarnym Lesie
  Delegacja MSWiA oddaje hołd na cmentarzu w Czarnym Lesie
 • Delegacja MSWiA oddaje hołd na cmentarzu w Czarnym Lesie
  Delegacja MSWiA oddaje hołd na cmentarzu w Czarnym Lesie
 • Cmentarz w Czarnym Lesie
  Cmentarz w Czarnym Lesie
 • Delegacja MSWiA oddaje hołd przed Pomnikiem Legionów w Iwano-Frankiwsku
  Delegacja MSWiA oddaje hołd przed Pomnikiem Legionów w Iwano-Frankiwsku
 • Delegacja MSWiA przed grobem jednej z ofiar Majdanu
  Delegacja MSWiA przed grobem jednej z ofiar Majdanu
 • Grób Nieznanego Legionisty w Rafajłowej
  Grób Nieznanego Legionisty w Rafajłowej
 • Delegacja MSWiA oddaje hołd Polskim Legionistom w Rafajłowej
  Delegacja MSWiA oddaje hołd Polskim Legionistom w Rafajłowej
 • X Spotkania Polsko-Ukraińskie w Jaremczu, w obwodzie Iwanofrankiwskim
  X Spotkania Polsko-Ukraińskie w Jaremczu, w obwodzie Iwanofrankiwskim
 • Minister Jakub Skiba na Przełęczy Legionów
  Minister Jakub Skiba na Przełęczy Legionów
 • Dawny słupek graniczny, który przed wojną wyznaczał granicę między Polską a Czechosłowacją w Czarnohorze
  Dawny słupek graniczny, który przed wojną wyznaczał granicę między Polską a Czechosłowacją w Czarnohorze

Mapa serwisu