Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 20.09.2017

Program modernizacji wsparciem dla strażaków i strażaków-ochotników

Uroczystość w Kobylinie

– Dziękuję Wam za Waszą służbę. Dziękuję, że jesteście zawsze wtedy, kiedy ludzie potrzebują pomocy. Za to, że pomagacie w sytuacjach dramatycznych, za to, że możemy na Was liczyć – powiedział Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji, dziękując strażakom z Państwowej Straży Pożarnej oraz druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych.

Szef MSWiA w miejscowości Kobylin po raz kolejny zapewnił strażaków o wsparciu ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla funkcjonariuszy PSP oraz druhów z OSP. – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pamięta o potrzebach strażaków, żeby zapewnić Wam dobre warunki służby – podkreślił minister.

W ramach opracowanego z inicjatywy ministra Mariusza Błaszczaka Programu Modernizacji Służb Mundurowych w latach 2017-2020 Państwowa Straż Pożarna otrzyma łącznie 957 mln zł. Około 400 mln zł zostanie przeznaczonych na rozbudowę i remont infrastruktury. W ramach Programu Modernizacji Służb Mundurowych wszyscy strażacy, czyli blisko 30 tys. funkcjonariuszy na początku roku otrzymało podwyżkę w wysokości około 200 zł. Ochotnicze straże są również ujęte w Programie Modernizacji Służb Mundurowych. W ciągu 4 lat otrzymają 501 mln zł.  Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu oraz inwestycje infrastrukturalne.

W trakcie uroczystości szef MSWiA wręczył 57 strażakom z PSP odznaczenia: Krzyże Zasługi,  Medale za Długoletnią Służbę oraz odznaki Zasłużonych dla Ochrony Przeciwpożarowej. – Dziękuję Wam za Waszą służbę. Dziękuję, że jesteście zawsze wtedy, kiedy ludzie potrzebują pomocy. Za to, że pomagacie w sytuacjach dramatycznych, za to, że możemy na Was liczyć – minister Mariusz Błaszczak podziękował strażakom .

Przekazanie środków na zakup nowego wozu ratowniczego

Minister Mariusz Błaszczak przekazał strażakom-ochotnikom z Kobylina środki finansowe na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. OSP otrzymało 750 tys. złotych, które umożliwią wymianę starego samochodu na nowy, spełniający współczesne wymagania. – Widzimy dzisiaj dowód naszej troski na to, aby Ochotnicze Straże Pożarne dysponowały nowoczesnym sprzętem, który pozwala na skuteczniejsze przeprowadzanie akcji ratowniczych i niesienia pomocy – podkreślił minister.

Minister Mariusz Błaszczak wręczył nagrody uczniom

W placówkach oświatowych gminy Kobylin przeprowadzono konkurs plastyczny o tematyce bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Szef MSWiA wręczył wyróżnionym uczniom nagrody za udział w konkursie oraz podziękował im za zaangażowanie. Przedszkolaki z Kobylina przygotowały również pamiątkową laurkę dla ministra Mariusza Błaszczaka. 

 

  • Uroczystość w Kobylinie #1
  • Uroczystość w Kobylinie #2
  • Uroczystość w Kobylinie #3
  • Uroczystość w Kobylinie #4
  • Uroczystość w Kobylinie #5
  • Uroczystość w Kobylinie #6
  • Uroczystość w Kobylinie #7
  • Uroczystość w Kobylinie #8
  • Uroczystość w Kobylinie #9

Mapa serwisu