Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 21.09.2017

Szef MSWiA rozmawiał o bezpieczeństwie z harcerzami

 

- Chcemy skorzystać z wiedzy i doświadczenia środowisk harcerskich, a także omówić możliwości współpracy w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa – powiedział Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji, podczas spotkania z przedstawicielami organizacji harcerskich.

W spotkaniu wzięli udział Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA, generał brygadier Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, oraz nadbrygadier Marek Kubiak, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a także przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, Stowarzyszenia Harcerskiego oraz Royal Rangers Polska.

- We wrześniu rozpoczął prace zespół, który prowadzi ocenę funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego. Zespół ten wypracuje rekomendacje, które zostaną przedstawione Radzie Ministrów – powiedział szef MSWiA - Chcemy wysłuchać ocen i opinii, aby móc zapewnić bezpieczeństwo harcerzom - dodał.

Minister przedstawił również propozycje form współpracy w ramach planowanych porozumień między PSP a poszczególnymi organizacjami harcerskimi. Pierwszą z nich jest zapewnienie łączności miedzy obozem harcerskim a powiatowym dyżurnym Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem sprzętu udostępnionego przez strażaków. Umożliwi to szybką wymianę informacji na temat zagrożeń. Drugą formą współpracy będzie użyczanie sprzętu medycznego, takiego jak apteczki i deski ortopedyczne, niezbędnego zarówno do zapewnienia zabezpieczenia obozów, jak i wykorzystywanego przez harcerzy przy zabezpieczaniu różnych imprez. Trzecią formą ma być współpraca strażaków z harcerzami na szczeblu lokalnym, wyrażająca się przez prowadzenie szkoleń z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy, oraz wsparcie przy organizacji obozów: opiniowanie lokalizacji, ćwiczenie procedur ewakuacyjnych oraz wskazywanie miejsc ewentualnego schronienia dla poszkodowanych.

- Tworzymy powszechny system ostrzegania, który będzie umożliwiał dotarcie do wszystkich osób na danym terenie. System łączności z obozami harcerskimi będzie jego uzupełnieniem – powiedział Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Przedstawiciele organizacji harcerskich przedstawili wspólny postulat prawnego uregulowania działań harcerzy przy usuwaniu skutków katastrof. Włączenie w system zarządzania kryzysowego niesie ze sobą trudności formalne, nad którymi warto pracować, tak aby potencjał młodych ludzi chętnych do pomocy mógł być w pełni wykorzystany – stwierdzili zarówno przedstawiciele MSWiA jak i organizacji harcerskich. Uczestnicy spotkania ustalili również, że w ramach porozumień z PSP przeprowadzą przegląd procedur bezpieczeństwa i regulaminów uwzględniający opinię strażaków.

 

 

 

 • Spotkanie ministra Mariusza Błaszczaka z harcerzami
  Spotkanie ministra Mariusza Błaszczaka z harcerzami
 • Spotkanie ministra Mariusza Błaszczaka z harcerzami
  Spotkanie ministra Mariusza Błaszczaka z harcerzami
 • Spotkanie ministra Mariusza Błaszczaka z harcerzami
  Spotkanie ministra Mariusza Błaszczaka z harcerzami
 • Spotkanie ministra Mariusza Błaszczaka z harcerzami
  Spotkanie ministra Mariusza Błaszczaka z harcerzami
 • Spotkanie ministra Mariusza Błaszczaka z harcerzami
  Spotkanie ministra Mariusza Błaszczaka z harcerzami
 • Spotkanie ministra Mariusza Błaszczaka z harcerzami
  Spotkanie ministra Mariusza Błaszczaka z harcerzami
 • Konferencja prasowa po spotkaniu z harcerzami
  Konferencja prasowa po spotkaniu z harcerzami
 • Konferencja prasowa po spotkaniu z harcerzami
  Konferencja prasowa po spotkaniu z harcerzami
 • Konferencja prasowa po spotkaniu z harcerzami
  Konferencja prasowa po spotkaniu z harcerzami

Mapa serwisu