Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 26.09.2017

Wiceminister Sebastian Chwałek: chcemy wspierać rozwój jednostek samorządu terytorialnego

Min. Sebastian Chwałek seminarium nt. programów wsparcia JST

- Liczę, że państwa uwagi i przemyślenia posłużą za inspirację do podejmowania wyzwań, które zaowocują kolejnymi programami wsparcia jednostek samorządu terytorialnego - powiedział Sebastian Chwałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, otwierając seminarium „Programy wsparcia rozwoju jednostek samorządu terytorialnego – instrumenty, źródła, perspektywy”.

Jednym z głównych celów seminarium jest promowanie programów rządowych, które wspierają rozwój jednostek samorządu terytorialnego. Zacieśnienia współpracy między administracją rządową a samorządową w tej kwestii przyczyni się do bardziej sprawnego funkcjonowania naszego państwa. Sprawna promocja naszego państwa będzie również sprzyjać większemu zainteresowaniu Polską ze strony potencjalnych partnerów zagranicznych.

Uczestnicy seminarium zapoznali się między innymi z zaktualizowany „Programem rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Jest on wdrażany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa i w perspektywie pozwoli na bardziej zrównoważony rozwój obszarów miejskich oraz zaangażowanie miast w realizację polityki spójności.

Jednym z poruszonych tematów były również formy pomocy dla samorządów i osób fizycznych poszkodowanych w wyniku sierpniowych nawałnic wprowadzone przez MSWiA. Należą do nich między innymi: pomoc doraźna do 6 tys. zł na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb; pomoc w remoncie (do 20 tys. zł); pomoc odbudowie lub otworzeniu budynków mieszkalnych i gospodarczych (odpowiednio do 100 i 200 tys. zł).

Wtorkowe seminarium było elementem dialogu na forum Zespołu ds. promocji Polski na szczeblu samorządowym i obywatelskim. Od  2016 r. działa on w ramach Międzyresortowego Zespołu do spraw promocji Polski za granicą. Zadaniem tego nadrzędnego zespołu jest doprowadzenie do tego, aby administracja i inne podmioty, które promują nasz kraj za granicą, robiły to w sposób spójny i  skoordynowany. 

  • Min. Sebastian Chwałek na seminarium nt programów wsparcia JST
    Min. Sebastian Chwałek na seminarium nt programów wsparcia JST
  • seminarium nt programów wsparcia JST
    seminarium nt programów wsparcia JST
  • seminarium nt programów wsparcia JST
    seminarium nt programów wsparcia JST

Mapa serwisu