Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 29.09.2017

O polsko-litewskiej współpracy

Posiedzenie polsko-litewskiej komisji

- Dobre relacje sąsiedzkie mają dla Polski szczególne znaczenie – powiedział Jakub Skiba, sekretarz stanu w MSWiA, podczas XVIII posiedzenia Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej, które odbyło się w czwartek i piątek w litewskim Mariampolu.

Wiceminister Jakub Skiba, który przewodniczył polskiej części komisji, w swoim wystąpieniu zaznaczył, że dotychczasowa działalność Międzyrządowej Komisji pozytywnie wpływa na rozwój współpracy Polski i Litwy, w szczególności w obszarze gospodarki. Przypomniał, że choć współpraca transgraniczna ma charakter lokalny, to ma ona przełożenie na rozwój ekonomiczny i bezpieczeństwo całego regionu Europy. To przez granicę Polski i Litwy przebiegać będą dwie kluczowe inwestycje infrastrukturalne – Via Baltica i Via Carpathia, które połączą północ z południem kontynentu wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej.

W ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej działa szereg grup roboczych – podczas ostatniego posiedzenia omówione zostały kwestie związane z działalności grup ds. gospodarki przestrzennej, współpracy międzyregionalnej oraz współpracy przygranicznej. Ostatnia z wymienionych grup poruszyła tematy współdziałania służb ratowniczych i porządkowych obu państw, ochrony sanitarnej i weterynaryjnej, a także ochrony środowiska i zarządzania kryzysowego. Omówione zostały także zagadnienia związane ze współpracą polsko-litewską w obszarze połączeń transportowych, a także gospodarki przestrzennej. Wiceminister Jakub Skiba zwrócił uwagę na konieczność zintensyfikowania działań w tej ostatniej dziedzinie. 

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie  się w Polsce w przyszłym roku.

Mapa serwisu