Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 04.10.2017

Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

Wiceminister Jarosław Zieliński  przewodniczył pierwszemu posiedzeniu Rady Naukowej III kadencji Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Rada Naukowa CLKP to organ opiniodawczy i doradczy Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, który odpowiada też m.in. za rozwój jego kadry naukowej, a także badawczo-technicznej i może zajmować stanowisko we wszystkich sprawach dotyczących CLKP. W skład Rady wchodzi 12 osób – połowa to pracownicy Centralnego Laboratorium, a druga część to osoby powoływane przez MSWiA.

Dwa podstawowe filary działalności Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – instytutu badawczego to wydawanie opinii w wielu specjalnościach kryminalistycznych (m.in. takich jak: klasyczne i techniczne badania dokumentów, badania informatyczne, badania poligraficzne, badania antroposkopijne, badania broni i balistyka, badania wypadków drogowych, badania chemiczne, badania materiałów i urządzeń wybuchowych, analiza plam krwawych, badania daktyloskopijne) oraz prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa.

W skład Rady Naukowej CLKP wchodzą:

 • prof. dr hab. Andrzej Pacut - Kierownik Zespołu Biometrii i Uczenia Maszynowego w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
 • Andrzej Sprycha - Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA
 • insp. dr Marek Fałdowski - Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • insp. dr Rafał Kubicki - Komendant Stołeczny Policji
 • Paweł Rybicki - Prezes Zarządu Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych
 • dr Mirosław Rosak - Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Ostrołęce
 • dr Robert Bachliński - pracownik badawczo-techniczny Zakładu Chemii CLKP
 • dr inż. Agnieszka Mroczek - pracownik badawczo-techniczny Zakładu Chemii CLKP
 • dr inż. Kamil Januszkiewicz - pracownik badawczo-techniczny Zakładu Biologii CLKP
 • kom. dr inż. Magdalena Jabłońska - pracownik badawczo-techniczny Zakładu Biologii CLKP
 • st. asp. Krzysztof Biskup - pracownik badawczo-techniczny Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP
 • asp. sztab. dr Krzysztof Klemczak - pracownik badawczo-techniczny Zakładu Daktyloskopii CLKP

Na przewodniczącego Rady Naukowej CLKP wybrany został dr Mirosław Rosak, na wiceprzewodniczącą Rady wybrana została kom. dr inż. Magdalena Jabłońska. Na sekrektarza wybrano dra Roberta Bachlińskiego.

 • Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji #1
 • Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji #2
 • Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji #3

Mapa serwisu