Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 05.10.2017

Minister Mariusz Błaszczak w Budapeszcie: Unia Europejska potrzebuje nowej wspólnej polityki migracyjnej

- Aktualne warunki wymagają od Unii Europejskiej zredefiniowania założeń wspólnej polityki migracyjnej, tak by odpowiadała ona na aktualne wyzwania. W ramach Grupy Wyszehradzkiej jesteśmy solidarni zwłaszcza w kwestiach: ochrony granic zewnętrznych UE i sprzeciwu wobec mechanizmu automatycznej relokacji – powiedział szef MSWiA po spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych V4 w Budapeszcie.

W czwartek (5 października br.) w Budapeszcie szef MSWiA Mariusz Błaszczak spotkał się z ministrami spraw wewnętrznych Węgier, Czech i Słowacji. Było to pierwsze spotkanie po objęciu przez Węgry prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej (V4). Wcześniej prezydencję w V4 pełniła Polska.

Podczas spotkania ministrowie omówili wspólne wyzwania w zakresie migracji. Zdaniem ministrów Unia Europejska nie była przygotowana do walki z tak znaczącym kryzysem migracyjnym, który miał miejsce w 2015 r. W dalszym ciągu nie jest też przygotowana do tego, aby w przyszłości reagować odpowiednio na podobny napływ migrantów do Europy. - Unia Europejska potrzebuje dziś trwałych rozwiązań opartych przede wszystkim na dalszym wzmacnianiu bezpieczeństwa granic zewnętrznych. Nie wolno nam jako ministrom spraw wewnętrznych zapomnieć, że zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom UE to nasza podstawowa odpowiedzialność – podkreślił minister Mariusz Błaszczak.

Szef MSWiA zaznaczył, że zmniejszenie skali nielegalnej migracji wymaga również współpracy z partnerami wzdłuż szlaków migracyjnych w tym wzmocnienia ich kompetencji w zakresie zarządzania granicami. Bardzo ważna jest też skuteczna walka z przemytem migrantów i handlem ludźmi oraz efektywna współpraca z państwami pochodzenia w zakresie powrotów.

Ministrowie dyskutowali również o wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, który odrzucił słowacką i węgierską skargę w sprawie relokacji. Minister Mariusz Błaszczak przypomniał, że Polska w dyskusji na forum UE wyrażała zdecydowany sprzeciw w odniesieniu do obowiązkowych i automatycznych działań relokacyjnych. Zdaniem naszego kraju te działania nie były skuteczne i zachęcały kolejne fale migrantów do przybywania do Europy.

- Podczas dzisiejszego spotkania podkreśliliśmy nasz wspólny, konsekwentny sprzeciw wobec automatycznej relokacji uchodźców. Dotychczasowe stanowisko państw Grupy Wyszehradzkiej okazało się słuszne i pragmatyczne – poinformował minister.

Szef MSWiA wyjaśnił, że Polska podjęła próby realizacji decyzji Rady UE ustanawiających środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji. Próby te wykazały, że mechanizm weryfikowania i przyjmowania wnioskodawców nie pozwala na właściwe wykonywanie przez Polskę obowiązków w dziedzinie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Jednocześnie zaznaczył, że Polska nie odrzuca unijnej zasady solidarności i konieczności niesienia pomocy humanitarnej. Polski rząd jest solidarny wobec naszych partnerów m.in. poprzez wzmacnianie ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Dodatkowo, Polska w znacznym stopniu angażuje się w pomoc humanitarną na rzecz państw trzecich szczególnie dotkniętych skutkami kryzysu.

Tematami spotkania w Budapeszcie były również m.in. ochrona granic w tym kontrole na granicach wewnętrznych oraz funkcjonowanie Systemu Informacji Schengen (SIS).  Minister Mariusz Błaszczak stwierdził, że zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego jest jednym z kluczowych obowiązków każdego państwa. Kraje członkowskie powinny mieć możliwość działania w sytuacji wyjątkowej, kiedy znajdują się w obliczu poważnego zagrożenia dla ich porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego. – Jednak priorytetem podejmowanych działań powinno być przywrócenie prawidłowego funkcjonowania strefy Schengen, tak aby państwa członkowskie nie musiały stosować mechanizmu przywracania kontroli na granicach wewnętrznych – zwrócił uwagę szef polskiego resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Minister Mariusz Błaszczak podkreślił, że Polska, Czechy, Węgry i Słowacja  są solidarne w  ramach Grupy Wyszehradzkiej, zwłaszcza w kwestii ochrony granic zewnętrznych UE. – Jesteśmy gotowi do dalszego angażowania naszych sił i środków, aby wspierać zarówno inne państwa członkowskie, jak i państwa trzecie, które mogą nam pomóc w ochronie granic – zapowiedział.

Strona polska stale udziela wsparcia operacyjnego na granicach zewnętrznych przede wszystkim za pośrednictwem agencji Frontex. W ramach działań koordynowanych przez Frontex, Polska udziela wsparcia, m.in. Grecji i Bułgarii. 

  • Spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Grupy V4 / fot. MSW Węgier
  • Spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Grupy V4 / fot. MSW Węgier
  • Spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Grupy V4 / fot. MSW Węgier

Mapa serwisu